Tillidsmandsvalg 2003

Det er to år siden der sidst afholdtes valg af tillidsmænd for DOKS-organister, og der skal således i efteråret afholdes nyvalg for perioden 1.1.2004 - 31.12.2005. Vi opfordrer medlemmerne til at bakke op om tillidsmandsordningen gennem opstilling og deltagelse i valghandlingen. Nye kandidater, som ønsker at opstille til valget som tillidsrepræsentant, skal fremsende skriftlig meddelelse herom til DOKS’s sekretariat, Vesterbrogade 57, 1.th., 1620 København V. Meddelelsen skal være sekretariatet i hænde senest med posten den 24. oktober 2003. Grundet særlige omstændigheder afholdes valghandlingen i Viborg stift tidligt, så for Viborg stift gælder en særlig frist. Kandidater fra Viborg stift skal være meddelt sekretariatet senest med posten den 15. oktober 2003.

Alle stemmeberettigede i de pågældende stifter vil senest en uge før valghandlingen modtage en indkaldelse til valgmøde med angivelse af dagsorden og opstillede kandidater.
Tillidsmandsordningen er beskrevet i Kirkeministeriets cirkulære af 1. april 1995. Cirkulæret kan ses på DOKS’s hjemmeside www.doks.dk

Der skal vælges følgende antal tillidsmænd i de enkelte stifter:

Københavns stift 3 tillidsmænd
Helsingør stift 3 tillidsmænd
Roskilde/Lolland-Falster 2 tillidsmænd
Fyens stift 1 tillidsmand og 1 suppleant
Aalborg stift 2 tillidsmænd
Viborg stift 1 tillidsmand og 1 suppleant
Århus stift 2 tillidsmænd
Ribe stift 1 tillidsmand og 1 suppleant
Haderslev stift 1 tillidsmand og 1 suppleant

Valgmøder afholdes som anført nedenfor:

Københavns stift
Onsdag den 19. november 2003 kl. 19.00 i Kristkirken,
Enghave plads 18, 1670 København V

Aalborg stift
Søndag den 16.november kl. 18.00 i Skalborg Kirke,
Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV
Se det detaljerede program i annoncen andetsteds i bladet!

Fyens stift
Tirsdag den 11. november kl. 19.30 i menighedslokalerne ved Dyrup Kirke, Tranehøjen 1, 5250 Odense SV.
Se det detaljerede program i annoncen andetsteds i bladet!

Roskilde/Lolland-Falster stifter
Mandag den 17. november 2003 kl. 12.00 i Sct. Peders Kirke,
Sct. Peders Kirkeplads, 4700 Næstved
Se det detaljerede program i annoncen andetsteds i bladet!

Helsingør stift
Tirsdag den 11. november kl. 19.30 i Vestervang Kirke,
Gurrevej 66, 3000 Helsingør.
Se det detaljerede program i annoncen andetsteds i bladet!

Ribe stift
Onsdag den 12. november kl. 19.30 på Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 13, 6240 Løgumkloster.

Viborg stift
Lørdag den 25. oktober kl. 12 i menighedslokalerne ved Struer
kirke, Kirkegade 42, 7600 Struer
Afholdes i forbindelse med Kirkemusikdagen samme dag

Haderslev stift
Mandag den 17. november 2003 kl. 19.30 i Christiansgården, Christianskirken i Sønderborg, Ringgade 102 B, 6400 Sønderborg

Århus stift
Søndag den 2. november kl. 19.30 i Helligåndskirken, Torpevænget 1, 8210 Århus V.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.