Særlige feriedage & overførsel af ferie

Der har i de senere år været en række ændringer i ferieloven, ferieaftalen samt reglerne om de særlige feriedage. Som følge heraf har Kirkeministeriet nu udgivet en vejledning, der præciserer reglernes brug for ansatte ved kirkerne og som afklarer nogle væsentlige spørgsmål. Nedenfor er et kort oprids af de vigtigste ændringer.

6-dages ugen
Reglerne om særlige feriedage er nu tilpasset, så de også passer til ansatte med 6-dages arbejdsuge, hvilket gælder langt de fleste af DOKS’s medlemmer. De særlige feriedage er populært blevet kaldet den 6. ferieuge, og for personer med en 6-dages arbejdsuge bør ordningen derfor gælde 6 særlige feriedage, når den er endeligt indført i ferieåret 2004/2005. På baggrund af den nye vejledning ligger det fast, at dette også bliver tilfældet.

Fra 1. januar 2002 optjener personer med 6-dages arbejdsuge 0,402 særlig feriedag pr. måned, svarende til 5 dage pr. år. De optjente dage afvikles i det efterfølgende ferieår; de 5 dage optjent i 2002 afvikles således i ferieåret 2003/2004 (1. maj 2003-30. april 2004). Læg mærke til, at der er tale om yderligere én dag i forhold til tidligere udmeldinger.

Fra 1. januar 2003 og fremover optjener personer med 6-dages arbejdsuge 0,504 særlig feriedag pr. måned, svarende til 6 dage pr. år. De optjente dage afvikles i det efterfølgende ferieår, de 6 dage optjent i 2003 afvikles således i ferieåret 2004/2005 (1. maj 2004-30. april 2005).

5-dages ugen
Personer med en arbejdsuge på 5 dage optjener tilsvarende 0,335 særlig feriefridag pr. måned i 2002, svarende til 4 dage pr. år, til afvikling i det efterfølgende ferieår.

Fra 1. januar 2003 og fremover optjener de 0,43 dage pr. måned, svarende til 5 dage pr. år.

Andre regler om de særlige feriedage
Menighedsrådet og den ansatte kan aftale, at de særlige feriedage ikke afholdes, men derimod godtgøres kontant. Godtgørelsen er ½ % af den ferieberettigede løn.

Menighedsrådet og den ansatte kan aftale, at særlige feriedage som ikke er afviklet ved ferieårets udløb, overføres til afvikling i et senere ferieår. Reglerne om overførsel af særlige feriedage følger reglerne om overførsel af ferie. Er der ikke indgået aftale om overførsel, godtgøres resterende særlige feriedage kontant.

Når menighedsrådet og den ansatte aftaler tidspunktet for de særlige feriedages afholdelse, skal den ansattes ønsker imødekommes i det omfang, det er foreneligt med tjenesten.

Regler om overførsel af ferie
Menighedsrådet og den ansatte kan aftale, at op til én uges ferie overføres til det efterfølgende år. Aftalen skal være skriftlig og indgås inden ferieårets udløb. Ligeledes kan man aftale, at eksempelvis én uge de næste tre år overføres til det fjerde ferieår. Hvis man i aftalen fastlægger præcist, hvornår den overførte ferie skal afholdes, har menighedsrådet ikke mulighed for at flytte den aftalte ferie.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.