Opslag af midler fra Kompetencefonden

Midlerne fra Kompetencefonden skal bruges til udvikling af brede kompetencer for de ansatte i folkekirken m. v. Midlerne er tænkt anvendt til længerevarende og udgiftskrævende udviklingsforløb, der ellers ikke afholdes indenfor de eksisterende budgetter.
Midlerne kan anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med de ansattes individuelle kompetenceudvikling af mindst en uges varighed. Det kan være til dækning af kursusafgifter, vikarudgifter, og undervisningsmaterialer m. v. i forbindelse med medarbejdernes kompetenceudviklingsforløb. Midler fra Kompetencefonden kan ikke bruges til løn til den, der søger om midler.
Med en uges varighed menes fravær fra sædvanlige arbejdsopgaver på mindst 5 arbejdsdage, svarende til mindst 37 timer. Der gøres opmærksom på, at fraværet ikke alene behøver at være til undervisning, men også kan være i forbindelse med forberedelse eller en evt. eksamen.
En ansat kan få tildelt midler til at dække flere sammenhængende forløb, og disse forløb kan være opdelt i flere moduler, hvor de enkelte moduler kan være under 5 dage. Også et enkelt forløb kan være opdelt i flere moduler, hvor det enkelte modul kan være under 5 dage, men som tilsammen udgør mindst en uges varighed.
Der kan ikke søges om støtte til uddannelse/efteruddannelse på folkekirkens egne uddannelsesinstitutioner.
20.000 kr. er det mindste beløb, der kan fordeles til ansatte under et enkelt menighedsråd eller for de større kirkegårdes vedkommende på en enkelt kirkegård. En enkelt ansat kan ikke få tildelt mere 80.000 kr. i alt.
Det uddannelsesforløb, der ydes støtte til, skal være et led i en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder, og denne plan skal indgå i den samlede kompetenceudvikling i sognet/arbejdspladsen. Udviklingsplanen skal være udarbejdet i forbindelse med en medarbejderudviklingssamtale og den samlede kompetenceudvikling for kirkefunktionærer i sognet/arbejdspladsen skal være drøftet på et medarbejdermøde.
Der henvises til Kirkeministeriets vejledning af april 2003 om medarbejderudviklingssamtaler i folkekirken, hvor der også er trykt forslag til opstilling af udviklingsplaner. Vejledningen findes på www.km.dk/publikationer/mus/mus.pdf. På Kompetencepakkens hjemmeside, som kan findes på www.kompetencepakken.dk, findes eksempler på udviklingsplaner. Det er vigtigt at være opmærksom på, at udviklingsplanen skal være underskrevet af såvel arbejdstager som arbejdsgiver. Derudover henvises til at de forskellige faglige organisationer er behjælpelige med yderligere vejledning.
Såfremt der er flere medarbejdere, hvor det af deres individuelle udviklingsplaner fremgår, at der er sammenfald i behov, vil der kunne etableres et fælles kursus eller udviklingsforløb.

Kriterier der gælder ved fordelingen i efteråret 2003 er:
1. Der kan gives tilskud til igangværende uddannelser - dog ikke for den del, som allerede er afholdt.
2. Studierejser skal indeholde et konkret uddannelsestilbud og uddannelsesplan.

Der gøres opmærksom på, at tidligere fordelinger ikke danner præcedens for efterfølgende fordelinger af midler fra Kompetencefonden. Ansøgninger til studieformål hvortil der tidligere er blevet giver midler, vil således ikke pr. automatik få tildelt midler.
Pengene fra Kompetencefonden skal være fordelt inden 1. november 2003, og midlerne skal være forbrugt inden 31. marts 2005.
Ansøgninger om deltagelse i fordelingen af midlerne skal sendes på nedenstående ansøgningsblanket med kopi af den underskrevne individuelle udviklingsplan og bilagt et budget til Kirkeministeriet, Uddannelsesudvalget, der vil foretage den konkrete fordeling.

For kirkefunktionærer skal ansøgningen være godkendt af arbejdsgiver og være ministeriet i hænde senest den 1. oktober 2003 kl. 15.00.

For præster skal ansøgningen sendes ad tjenstlig vej, således at ansøgningen skal være provsten i hænde senest den 1. oktober 2003 kl. 15.00.

Fordelingen forventes at finde sted den 21. oktober 2003, hvorefter ansøgerne vil modtage besked.

Der vil i foråret 2004 være nye midler til fordeling.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.