Nordisk Kirkemusik Symposium 2004 i Århus

Tidligt på foråret udsendtes brochuremateriale vedr. Det 18. Nordiske Kirkemusik- møde, som finder sted i Århus 16. - 19. september 2004.
Symposiet rummer en række kirkemusikalske begivenheder af interesse for såvel organister, korledere, korsangere, kirkesangere, præster som menighedsråds- medlemmer, ja alle med interesse for kirkemusik. Tøv derfor ikke med at sende din (ikke-bindende) tilmelding og henlede kollegers og øvrige medarbejderes opmærksomhed på arrangementet. Tilmeldingerne løber nu ind fra samtlige nordiske lande. Husk: rabat i symposieafgiften forudsætter, at den ikke-bindende forhåndstilmelding er modtaget senest den 1. oktober 2003 på symposiets kongresbureau: Dorthe Foged ApS, Postbox 5121, Søndergade 3, DK-8000 Århus C, tlf. (+45) 86 12 96 56, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvor yderligere brochurer med indheftet tilmeldingsblanket kan bestilles. Elektronisk tilmelding kan endvidere ske via symposiets hjemmeside på www.nks2004.dk.
Senere tilmelding vil være mulig frem til 1. april 2004, men vær opmærksom på, at flere af symposiets aktiviteter har deltagermaximum og at tilmeldingerne registreres i den rækkefølge de indløber.

Fra det righoldige program kan nævnes

Ekskursioner, idet der bliver der to valgmuligheder:

a. til Haderslev (Nordens Wittenberg), hvor orgelentusiaster får mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med og lytte til domkirkens tre orgler samt til Christiansfeld, hvor der bydes på koncert i Brødremenighedens Kirkesal med Raphaëlis Consort.

b. for deltagere, der desuden er interesserede i korarbejde, vil turen gå til Esbjerg med besøg på Vestjysk Musikkonservatorium. Her vil det nye orgel i koncertsalen blive præsenteret. Senere vil der være lejlighed til at overvære korprøver med Vestjysk Musikkonservatoriums Pigekor samt Treenighedskirkens Drengekor. Denne ekskursion afsluttes med en koncert i Sædden Kirke med Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor.

• Ved en kor- og orkesterkoncert i Århus Domkirke med Århus Symfoniorkester, Den Jyske Operas Kor og Skt. Clemens Kantori under ledelse af Søren Kinch Hansen og med solisterne Nina Pavlovski, Johnny Van Hal og Per Høyer opføres Rued Langgaards koncertstykke “Endens Tid”, bestående af uddrag fra operaen “Antikrist” samt Maurice Duruflés Requiem i den sjældent hørte orkesterversion.

• Symposiet indrammes af to begivenheder i Århus Domkirke: åbningskoncert med værker fra samtlige fem nordiske lande, fremført af Vokalensemblet Camerata under ledelse af Michael Bojesen samt af det nystiftede Landskor fra organisationen Folkekirkens Ungdomskor (FUK) under ledelse af Morten Bech. Endvidere den afsluttende festgudstjeneste, hvor en række af de nordiske kor, der deltager i symposiet medvirker, og hvor biskoppen over Århus Stift, Kjeld Holm, prædiker. Ved orglet sidder domorganist Anders Riber.

• Blandt de i symposiet medvirkende kor kan nævnes Lunds Vokalensemble (S) Mariakören fra Västerås (S), Oslo Domkor (N), Kammerkoret Camerata (DK), Århus Domkirkes kor, Skt. Clemens Cantori (DK), Tapiola Kammerkoret (SF), Graduale Nobili (IS) samt ensemblet “Les Jolies” (S), Herning Kirkes Drenge- og Mandskor (DK), Cantica Ungdomskor (DK) samt FUK’s Landskor.

• Til symposiets grundstamme hører endvidere fire nordiske koncerter, som afspejler de kirkemusikalske traditioner og tendenser i Norge, Island, Finland og Sverige ved udvalgte kor og solister fra de fire lande. Disse arrangementer finder sted i Århus Domkirke, i Vor Frue Kirke samt i Skt. Pauls Kirke.

• Den internationalt anerkendte interpret, professor Lars Ulrik Mortensen, leder en opførelse af Mozarts Requiem i Robert-Levine-udgaven. Koncerten danner afslutningen på en masterclass på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor sidste del af prøvearbejdet indgår i rækken af symposiets seminarer. Korpartiet varetages af Vokalensemblet Gaia, og orkester- og solistpartier af studerende ved Det Jyske Musikkonservatorium.

• Ved repertoireseminarer præsenteres kirkelig brugsmusik for blandet såvel som ligestemmigt kor fra samtlige 5 nordiske lande.

• Mange af korene deltager endvidere i Korforum, en uformel musikalsk sammenkomst under Steen Lindholms ledelse, hvor også symposiedeltagerne får lejlighed til at synge i kor.

Orgelmusikken har sin egen koncert og sine egne repertoire-seminarer, som afvikles i Skt. Markus Kirke.

• I Vor Frue Kirke vil der være lejlighed til at deltage i en dansk aftensang efter anglikansk forbillede med bl.a. Herning Kirkes Drenge- og Mandskor og Vor Frue Kirkes organist, Bent Frederiksen.

Nordisk Stabat Mater for blandet kor og solovioloncel, komponeret af de 2 svenske komponister Arne Mellnäs og Sven-David Sandström og de 3 danske, Svend Nielsen, Bent Lorentzen og Ib Nørholm, fremføres ved en koncert i Vor Frue (katolske) Kirke af kammerkoret Camerata under ledelse af Michael Bojesen. Cellopartiet varetages af Niels Ullner.

• Der udbydes 15 forskellige emner for symposiets seminarer. Man forsøger at tage pulsen og tilbyder en række temaer, som skønnes af interesse. Seminarerne vil være fordelt på to forskellige blokke, hvilket betyder, at deltagerne maximalt kan deltage i to seminarer, ét om fredagen og ét om lørdagen.


Vi håber, at mange allerede har sat kryds i kalenderen ved dagene 16. - 19. september 2004 og til i god tid at søge om tjenestefrihed samt om økonomisk tilskud til deltagelse. Vi byder velkommen til Århus og glæder os til at se Jer!
Glem ikke at sende tilmeldingen inden 1. oktober!

På planlægningsudvalgets vegne
Hans Chr. Magaard

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.