Nyt opslag af midler fra Kompetencefonden

Der opslås på ny midler fra Kompetencefonden, med ansøgningsfrist den 21. maj 2003. Kompetencefondens midler kan ansøges af ansatte i folkekirken. Der henstår desværre nogle ubesvarede spørgsmål om ordningen, og det er årsagen til, at der ikke er et opslag af midlerne med i dette nummer af Organistbladet. Vi må derfor henvise til Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk, hvor opslaget samt et ansøgningsskema vil blive lagt ud så snart som muligt.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2002 blev der afsat midler til kompetenceudvikling af de ansatte i stat og folkekirke. Midlerne kan anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med de ansattes individuelle kompetenceudvikling af mindst en uges varighed. Det kan være til dækning af kursusafgifter, vikarudgifter eller undervisningsmaterialer i forbindelse med medarbejdernes kompetenceudviklingsforløb. Med en uges varighed menes fravær fra arbejdet på mindst 5 arbejdsdage, svarende til mindst 37 timer.

Det har været svært at få ordningen tilpasset den reelle situation for kirkefunktionærerne i folkekirken. Ordningen indeholder eksempelvis et krav om, at midlerne kun kan uddeles, når der foreligger en udviklingsplan for den ansatte, som er udarbejdet efter forudgående medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Ved det første opslag af midler i november 2002 fik Kirkeministeriet dispensation fra denne regel. Da Kirkeministeriets vejledning om MUS først forventes klar i starten af maj, har ministeriet søgt om forlængelse af dispensationen. Der foreligger endnu ikke noget svar på denne ansøgning.

Når svaret foreligger, vil opslaget og ansøgningsskemaet kunne findes på ministeriets hjemmeside.
Ved første uddeling af midler viste det sig, at Kompetencefondens midler er en god chance for at få støtte til uddannelsesforløb, som menighedsrådet måske ikke har økonomisk mulighed for at støtte.

Er der blandt DOKS's medlemmer personer, der har ønsker om kompetenceudvikling, anbefales man at holde øje med ministeriets hjemmeside. Når opslaget er kommet, er man naturligvis velkommen til at henvende sig på sekretariatet, hvis man har spørgsmål eller ønsker hjælp til at få formuleret en ansøgning.

Evt. ubrugte midler forventes opslået til efteråret.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.