Musik, Kirke, Kunst 2003: Klassik - Romantik

DOKS's egen foredragsrække fortsætter i indeværende år med 3 mandage: d. 12. maj, d. 15. september og d. 10. november.
Foredragenes formål er som hidtil at give DOKS-medlemmer lejlighed til inspiration og efteruddannelse med emner, der har med kirkens og kunstens verden at gøre. Emnerne er bl.a. hentet indenfor kirkehistorie, salmekundskab, kunsthistorie og musikhistorie med henblik på at sætte det rent musikalske ind i en større sammenhæng.
Foredragene vil blive holdt ved højt kvalificerede lærerkræfter fra især universitetsverdenen, alle med stor erfaring i formidling af stoffet. Der vil i flere af foredragene blive lagt op til debat med deltagerne.

Dagene finder igen i år sted i menighedslokalerne ved Vor Frue Kirke i Odense, og det bliver atter tre mandage: d. 12. maj, d. 15. september og d. 10. november. Man vil som hidtil frit kunne tilmelde sig alle 3 dage eller evt. enkeltdage. Programmet starter alle dagene kl. 9.45, slutter kl. 17.30 og indeholder tre foredrag: ét om formiddagen samt to om eftermiddagen.

Programmet for de enkelte dage er følgende:

Mandag d. 12. maj:
Universitetslektor Frands Ole Overgaard: De kirkelige vækkelser og retninger i 1800-tallet.

Mandag d. 15. september:
Universitetslektor Kirsten Sass Bak: Salmesangens blomstring i 1800-tallet.
Provst Peter Balslev-Clausen: Salmedigteren Grundtvig.
Forskningsbibliotekar, mag.art. Claus M. Smidt: Arkitekten C.F. Hansens kirker.

Mandag d. 10. november:
Rektor Eberhard Harbsmeier: Rationalismen i dansk kirkeliv.
Professor, dr.phil. Bo Marschner: Kirkemusikken i 1800-tallet - en nedgangsperiode?
Forskningsbibliotekar, cand.phil. Inger Sørensen: Gade og Hartmann som kirkemusikere.
Dagene indledes med kaffe ved ankomsten kl. 9.45. Frokost serveres kl. 12, og om eftermiddagen er der kaffe med kage.
Prisen for deltagelse i alle tre dage er kr. 1000,-. Deltagelse en enkelt dag koster kr. 400,-. Prisen dækker deltagelse i foredragene samt fortæring.
Ud over DOKS's egne medlemmer inviteres interesserede præster og FPO-medlemmer til at deltage.
Deltagerne kan søge menighedsrådene om tilskud til kursusgebyr samt evt. transportudgifter.
Tilmelding bedes foretaget til DOKS's sekretariat senest 14 dage inden den pågældende kursusdags afholdelse. Der vil herefter blive udsendt en deltagerliste.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.