NKS 2004 i Århus

De nordiske kirkemusiksymposier (tidligere benævnt kirkemusikmøder) er blevet afholdt siden 1933 på skift mellem de fem nordiske lande, oftest med et interval på 4 år. Ved de seneste symposier, NKS 1996 i Göteborg og NKS 2000 i Helsingfors, har deltagerantallet nærmet sig 1000, og der er i hidtil uset omfang blevet sat fokus på kirkemusikken.
Planlægningen af så omfattende et arrangement strækker sig over hele den fireårige periode, der forløber mellem de enkelte symposier, således også denne gang, hvor det danske planlægningsudvalg trak i arbejdstøjet allerede i oktober 2000, kun en måned efter afvikling af symposiet i Helsingfors.

Hans Chr. Magaard, Egon Mortensen, Helge Gramstrup, Karsten Jensen og Anders Thorup

Hans Chr. Magaard, Egon Mortensen, Helge Gramstrup, Karsten Jensen og Anders Thorup

Det danske arbejdsudvalg består af formanden for Dansk Organist og Kantor Samfund, Karsten Jensen, der i perioden 2000-2004 tillige beklæder posten som præsident for Nordisk Kirkemusikråd, Helge Gramstrup, redaktør af Organistbladet, Egon Mortensen, formand for Foreningen af Præliminære Organister, Anders Thorup, næstformand i samme organisation, samt Hans Chr. Magaard, der fungerer som symposiets sekretær. Udvalget arbejder snævert sammen med fagkolleger i de fire øvrige nordiske lande samt med en række personer og institutioner, der involveres i arrangementet. Som kongresbureau har man valgt Dorthe Foged Aps.
De nordiske kirkemusik symposier henvender sig til organister, korledere, korsangere, præster og menighedsrådsmedlemmer, ja, alle fra Norge, Sverige, Finland, Island, Danmark, Færøerne og Grønland, der er interesserede i kirkemusik.

Århus har det hele
Århus er kendt langt ud over landets grænser som en levende musikby. I byens kulturelle univers har kirkemusikken i mange år indtaget en central plads. Det Jyske Musikkonservatorium, Århus Universitets Musikvidenskabelige Institut og Teologiske Fakultet, byens mange dygtige kor og organister har i denne sammenhæng spillet en central rolle. Kirkerne, med prægnante og velklingende orgler, virker attraktive på dygtige kirkemusikere. Århus Symfoniorkester og Den Jyske Opera har allerede i en længere årrække markeret sig blandt landets førende professionelle ensembler med opførelser, der har givet genklang langt ud over landets grænser.
I disse usædvanlige rammer vil der være mulighed for at stifte bekendtskab med tidens aktuelle strømninger i Nordens kirkemusik. Mulighed for at debattere de mest brændende spørgsmål omkring gudstjeneste og musik. Der bliver rig lejlighed til at træffe bekendte fagkolleger og til at stifte nye bekendtskaber med kirkemusikere fra hele Norden.

Kirkekoncerter, gudstjenester og seminarer
Symposiets væsentligste indhold vil - som hidtil - være kirkekoncerter, gudstjenester, seminarer om kirkemusikalske emner (f.eks. liturgiske, hymnologiske og (kirke)musikpædagogiske problemstillinger, herunder gennemgang af kor- og orgelrepertoire m.v.) samt udstilling af bl.a. noder og litteratur med relevans for det kirkemusikalske fagområde, orgler, fonogrammer, ja, alt der er relevant for dagens kirkemusiker.

Hurtig tilmelding tilrådes
I begyndelsen af 2003 distribueres brochure med tilmeldingsblanket bl.a. via de kirkemusik-faglige organisationer i hele Norden. Her vil det være muligt at danne sig et mere detaljeret billede af symposiets indhold. Der skal allerede nu gøres opmærksom på at der på nogle af symposiets aktiviteter vil være deltagermaximum, hvorfor hurtig tilmelding tilrådes.

Ekskursioner
For deltagere der ankommer dagen før den egentlige åbning, er der mulighed for deltagelse i en af to ekskursioner:
a. til Haderslev (Nordens Wittenberg), hvor orgelentusiaster i domkirken får mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med og lytte til kirkens tre orgler samt til Brødremenighedens Kirkesal i Christiansfeld, hvor der bydes på koncert,
b. for deltagere, der desuden er interesserede i korarbejde, vil turen gå til Esbjerg med besøg på Vestjysk Musikkonservatorium. Her vil det nye orgel i koncertsalen blive præsenteret. Senere vil der være lejlighed til at overvære korprøver med Vestjysk Musikkonservatoriums Pigekor samt Treenighedskirkens Drengekor. Besøget i Esbjerg afrundes med en koncert i Sædden Kirke.

Århus domkirke bliver rammen om hovedbegivenhederne
Der lokkes med kor- og orkesterkoncert i Århus Domkirke med Aarhus Symfoniorkester og Den Jyske Operas Kor under ledelse af Søren K. Hansen, åbningskoncert med nordisk kirkemusik, fremført af danske udøvende, og en afsluttende festgudstjeneste, hvor en række af symposiets kor medvirker, og hvor biskoppen over Århus Stift, Kjeld Holm, prædiker.

... men også en del af byens andre kirker inddrages
Til symposiets grundstamme hører endvidere fire nordiske koncerter, som afspejler de kirkemusikalske traditioner og tendenser i Norge, Island, Finland og Sverige, fremført af udvalgte kor og solister fra de fire lande. Disse arrangementer finder sted i Århus Domkirke, i Vor Frue Kirke samt i Skt. Pauls Kirke.
“Nordisk Stabat Mater” for blandet kor og solovioloncel, komponeret af de 2 svenske komponister Arne Mellnäs og Sven-David Sandström og de 3 danske, Svend Nielsen, Bent Lorentzen og Ib Nørholm, fremføres ved en koncert i Vor Frue (katolske) Kirke.

Mozarts Requiem, korforum, orgelkoncerter og dansk aftensang
Den internationalt anerkendte interpret, professor Lars Ulrik Mortensen vil lede en opførelse af Mozarts Requiem. Koncerten danner afslutningen på en masterclass på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor sidste del af prøvearbejdet indgår i rækken af symposiets seminarer. Korpartiet varetages af Vokalensemblet Gaia, og orkester- og solistpartier af studerende ved Det Jyske Musikkonservatorium.
Seminarerne med kormusik er tænkt som en præsentation af kirkelig brugsmusik fra samtlige 5 nordiske lande, og her præsenteres samtidig de deltagende kor og deres dirigenter.
Mange af korene deltager endvidere i Korforum, en uformel musikalsk sammenkomst, hvor også symposiedeltagerne får lejlighed til at synge i kor.
Orgelmusikken har sin egen koncert og sine egne repertoire-seminarer, som afvikles i Skt. Markus Kirke.
I Vor Frue Kirke vil der være lejlighed til at deltage i en dansk aftensang efter anglikansk forbillede med bl.a. Herning Kirkes Drenge- og Mandskor.

Mange forskellige emner på seminarerne

Der udbydes 15 forskellige emner for symposiets seminarer. Man forsøger at tage pulsen og tilbyder en række temaer, som skønnes af interesse. Seminarerne vil være fordelt på to forskellige blokke, hvilket betyder, at deltagerne maximalt kan deltage i to seminarer, ét om fredagen og ét om lørdagen.

Vi opfordrer til allerede nu at sætte kryds i kalenderen ved dagene 16.-19. september 2004. Vi minder om i god tid at søge om tjenestefrihed og ansøge om tilskud til deltagelse. Vi byder velkommen til Århus og glæder os til at se Jer!

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.