Fra Bestyrelsen

Dansk Musik Årbog
Bestyrelsen har besluttet, at foreningens medlemmer i AC-sektionen fortsat skal optages i Dansk Musik Årbog. Imidlertid vil Dansk Musik Årbog 2003 af økonomiske grunde ikke blive udsendt til medlemmerne ved årsskiftet. Der er ikke taget nogen beslutning om udsendelse til medlemmerne af næste års udgave.

Lovforslag om folkekirkens økonomi
I juni 2002 sendte kirkeministeren et forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. med tilhørende administrative forskrifter til høring. Lovforslaget kan ses på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk
Lovforslag m.m. er behandlet i DOKS’s bestyrelse, og her kan man ikke anbefale lovforslaget fremsat, da bestyrelsen generelt er betænkelige ved en reducering af stiftsøvrighedernes og provstiudvalgenes tilsyn med menighedsrådenes beslutninger.

Ændring af kvotasystemet
På Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmers årsmøde i juni proklamerede kirkeminister Tove Fergo, at hun havde besluttet, at der skulle ske en gennemgribende revision af de regler, der gælder for oprettelse og normering af stillinger som kirkefunktionær, og at revisionen især vil gælde de omdiskuterede kvotasystemer, der bruges til beregning af stillingerne. Kirkeministeren vil gerne have kvotasystemerne afløst af noget mere moderne og mere enkelt, hvor man i brede vendinger formulerer hvilke opgaver, man gerne vil have løst, og hvor man samtidig vurderer, hvor mange penge, man har til rådighed til løn.
Ministeren har derfor besluttet, at der i Kirkeministeriet etableres en særlig personaleenhed, som vil bistå menighedsrådene med råd og vejledning om spørgsmål på personaleområdet. Personaleenheden har fået vidtgående beføjelser til at træffe afgørelser og indgå i forhandlinger med de faglige organisationer med henblik på at imødekomme menighedsrådenes ønsker. DOKS har endnu ikke været i forhandling med personaleenheden, tilsyneladende fordi der ikke har været ønsker fra menighedsråd vedr. ændringer af DOKS-stillinger.
Der kan selvfølgelig ikke gennemføres en ændring i kvotasystemerne for kirkefunktionærer uden en forhandling med de faglige organisationer. Kirkeministeriet og Kirketjenerforeningen forhandler nu om en ophævelse af denne funktionærgruppes kvotasystem, hvorefter et nyt system skal afprøves i en forsøgsperiode. Efter erfaringerne med disse forsøg er det meningen, at der skal forhandles på kordegnenes område.
DOKS’s bestyrelse har selvfølgelig gjort sig overvejelser om eventuelle ændringer på vort område, og bestyrelsen er parat til forhandlinger, når den tid kommer.

Kirkemusikskolerne
Kirkeministeriet har midt i skoleåret lavet en kraftig beskæring af kirkemusikskolernes bevilling, og samtidig er bevillingen for 2003 blevet omkring en million kroner mindre for hver skole end det budgetterede bevillingsbehov. Med en så drastisk reduktion af skolernes tilskud kan det næppe undgå at få alvorlige konsekvenser for organistrekrutteringen fremover. DOKS’s bestyrelse ser med stor bekymring på udviklingen og forventer en kraftig reaktion fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, da det naturligvis er menighederne (menighedsrådene), der bliver de største tabere i denne ulykkelige situation.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.