Fra sekretariatet

Særlige feriefridage bliver til særlige feriedage

Med overenskomsten i 2002 fulgte en ændring af reglerne om særlige feriefridage, som har eksisteret siden 1999. Det aftaltes, at de særlige feriefridage skulle indarbejdes i ferieaftalen, og at de herefter skulle benævnes særlige feriedage.

Dette er nu sket, og her følger en redegørelse for de nye regler, samt for den overgangsordning som danner bro mellem den gamle ordning og den nye ordning.

I den nye ordning vil optjening og afvikling af særlige feriefridage følge reglerne for almindelig ferie. Det betyder, at man optjener feriedagene i kalenderåret, til afvikling i det følgende ferieår
(1. maj-30. april). Samtidigt øges antallet af særlige feriedage over de næste par år.

Det betyder at:

I kalenderåret 2002 optjenes 4 særlige feriedage, som kan afvikles i ferieåret 2003/2004.

I kalenderåret 2003 optjenes 5 særlige feriedage, som kan afvikles i ferieåret 2004/2005.

Med denne udvidelse i antallet af feriedage skulle den 6. ferieuge hermed være en realitet. Men de (fleste) ansatte på folkekirkens område har 6-dages arbejdsuge. I Folkekirkens Samarbejdsudvalg er organisationerne dog blevet stillet i udsigt, at dette vil blive løst, således at personer med 6-dages arbejdsuge ligeledes får 6 særlige feriefridage.

Afviklingen af de særlige feriedage aftales med menighedsrådet, idet afvikling skal ske i overensstemmelse med den ansattes ønsker, i det omfang det er foreneligt med tjenesten. Særlige feriedage der ikke afholdes, godtgøres kontant.

Indtil den nye ordning får effekt, er der etableret en overgangsordning, som egentlig er en fortsættelse af den gamle ordning.

Det betyder at:

I kalenderåret 2002 optjenes 3 særlige feriefridage efter gammel ordning, som kan afvikles straks de er optjent. Dagene optjenes med én i udgangen af april, én i udgangen af august og én i udgangen af december.

I kalenderåret 2003 optjenes der én særlig feriefridag i perioden frem til udgangen af april. Feriefridagen kan afvikles straks den er optjent.


Særlige feriefridage, som ikke er afviklet inden den 1. maj 2003, overføres til den nye ordning, og afvikles som særlige feriedage.

 

Mulighed for uddannelse, midler fra Kompetencefonden

Ved overenskomsten 2002 blev det aftalt, at der skulle afsættes midler til kompetenceudvikling inden for staten og folkekirken. Reglerne for uddeling af disse midler lader sig dog vanskeligt overføre til folkekirken, og kirkeministeriet har på den baggrund aftalt en anderledes fordelingsordning med Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

Denne aftale har nu resulteret i et opslag af midler fra Kompetencefonden, som kan ses andetsteds i Organistbladet. Desværre er der en ualmindelig snæver tidsfrist for at søge de pågældende midler. Er der blandt DOKS’s medlemmer personer, der har ønsker om, og ideer til uddannelsesforløb som ligger inden for rammerne i opslaget, anbefales man alligevel at bestræbe sig for at få en ansøgning sendt ind.

Man er naturligvis velkommen til at henvende sig på sekretariatet, hvis man har spørgsmål eller ønsker hjælp til at få formuleret en ansøgning. Husk, at menighedsrådet skal godkende ansøgningen.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.