Nye regler om barselsorlov

Folketinget har den 20. marts 2002 vedtaget nye regler om barselsorlov. Loven trådte i kraft den 27. marts 2002, men med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2002.
Det betyder at forældre til børn, født den 27. marts 2002 eller senere er omfattet af den nye lov.
De nye regler gælder for alle med dagpengegivende indtægt.
Hvad angår lovens betydning, så er det vigtigt at understrege, at de nye regler ikke indebærer udvidelse af perioden med ret til fuld løn. Derimod betyder loven, at man efter den orlovsperiode, hvor man har oppebåret fuld løn, har ret til yderligere orlov på fulde dagpenge.
Retten til orlov med løn eller dagpenge for tjenestemands- eller tjenestemandslignende ansatte i folkekirken kan anskueliggøres således:

6 uger inden fødsel
Kvinden har ret til orlov med fuld løn fra 6 uger inden forventet fødsel.

Fødsel
til 14 uger efter fødsel
Moderen har ret til orlov med fuld løn i de første 14 uger efter fødslen, og faderen har ret til 2 uger med fuld løn indenfor de første 14 uger.

10+2 ugers orlov
Moderen eller faderen har ret til orlov med fuld løn i 10 uger efter den 14. uge. Forældrene afgør selv, hvordan denne orlov deles. Efter de 10 uger har fade- ren ret til orlov i to uger med fuld løn (uge 25 & 26 efter fødslen). Afholder faderen ikke orlov i disse to uger, har moderen ret til orlov med dagpenge.

20 ugers orlov
Efter den 26. uge efter fødslen har forældrene tilsammen ret til orlov med fulde dagpenge i 20 uger.

8+6 ugers fravær
Forældrene kan udstrække de 32 ugers orlov, som ligger i forlængelse af den 14. uge. Bemærk dog, at dagpengene nedsættes, således at det samlede beløb svarer til, at man havde holdt orlov i 32 uger.

Har du spørgsmål om de nye regler om barselsorlov, anbefales du at kontakte sekretariatet, som vil være i stand til at hjælpe.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.