Pension af rådighedstillægget

Ved aftale om anvendelse af AC's restpuljemidler opnåede DOKS pr. 1. april 1999 et resultat, der sikrede at der fremover skulle indbetales pension af rådighedstillægget.

Ordningen, der blev implementeret i FLØS i maj 2001, betyder at der indbetales et pensionsbidrag på i alt 15% af rådighedstillægget for alle tjenestemands- og tjenestemandslignende organister i Lr. 17-23-29, Lr. 16-21-29-31 og derover.

Pensionen indbetales til Danica pension, som efter aftale med DOKS udsender meddelelse én gang årligt til alle, som er omfattet af ordningen. Danica har inden for de seneste par måneder udsendt denne meddelelse for 2002. Medlemmer som ikke har modtaget meddelelse fra Danica, og som er i tvivl om, hvorvidt pensionsbidraget indbetales, opfordres til at henvende sig i sekretariatet.