Lokalløn DOKS

Kirkeministeriet og DOKS har i henhold til tjenestemandslovens § 45, stk. 2 indgået aftale om fordeling af den pr. 1. april 2001 til rådighed værende lokallønspulje.

1. Frikøb på 20% af Hans Chr. Magaard i stillingen som kirkemusikskolelærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole begrundet i varetagelsen af opgaver som sekretær i Nordisk Kirkemusikråd for perioden 1.4.2001 - 31.3.2005.
2. Frikøb på 10% af Karsten Jensen i stillingen som organist ved Sct. Matthæus kirke begrundet i varetagelsen formandshvervet i DOKS.
3. Omklassificering af domorganiststillingerne i Odense, Maribo, Viborg, Aalborg og Ribe fra lønramme 35 til lønramme 36.
4. Omklassificering af organiststillingen ved Havnbjerg kirke fra lønramme 17-23-29 til lønramme 16-21-29-31.
5. Omklassificering af organiststillingen ved Klosterkirken i Horsens fra lønramme 16-21-29-31 til lønramme 34.
6. Tildeling af særligt varigt pensionsgivende tillæg på 14.700 kr. (grundbeløb pr. 1. oktober 1997) til hovedorganiststillingerne ved Holmens kirke og Frederiksborg Slotskirke.