Valg til DOKS’s bestyrelse

Ved DOKS’s ordinære generalforsamling tirsdag den 23. april 2002 udløber valgperioden for følgende to bestyrelsesmedlemmer: Niels Erik Aggesen, som er valgt af AC-sektionens medlemmer, og Kirstin Bohn Christiansen, som er valgt af samtlige medlemmer. Niels Erik Aggesen ønsker ikke genvalg, mens Kirstin Bohn Christiansen er villig til at modtage genvalg. Endvidere ønsker Jens Chr. Hansen at udtræde af bestyrelsen et år før hans valgperiode udløber.

Til de to ledige poster i AC-udvalget opstiller bestyrelsen Kirstin Bohn Christiansen og Erik Hildebrandt-Nielsen. Til valg af samtlige medlemmer opstiller bestyrelsen Christian Dehn Bang.

I henhold til vedtægterne for DOKS § 14 stk. 10 skal forslag til andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede indsendes til bestyrelsen inden 1. marts. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen, samt være underskrevet af mindst 5 stemmeberettigede stillere.

Stillerne kan skrive under på hver sin fotokopi af forslaget.

Der gives samtidig meddelelse om, hvorvidt kandidaten opstiller til AC-udvalget, AC-udvalget subsidiært ordinært bestyrelsesmedlem eller ordinært bestyrelsesmedlem. Kun AC-sektionens medlemmer er valgbare til AC-udvalget, og samtlige stillere for kandidater til AC-udvalget skal være medlemmer af AC-sektionen.

Forslag, der ønskes til behandling på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden 1. marts 2002.

p.b.v.
Karsten Jensen

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.