Musik, Kirke, Kunst 2002: Barokken

Foredragsdagene med ovennævnte titel fortsættes efter igangsætningen sidste år. Formålet med dagene er at give DOKS-medlemmer lejlighed til inspiration og efteruddannelse med emner, der har tætte berøringsflader til virket som organist.

Foredragene beskæftiger sig i år med barokken, og denne kunstnerisk set overdådige periode vil blive belyst ved musikalske, kirkehistoriske og kunsthistoriske emner. Foredragene vil blive holdt ved højt kvalificerede lærerkræfter fra især universitetsverdenen, alle med stor erfaring i formidling af stoffet.

Dagene finder igen i år sted i menighedslokalerne ved Vor Frue Kirke i Odense, og det bliver atter tre mandage: d. 15. april, d. 16. september og d. 4. november. Programmet starter alle dagene kl. 9.45, slutter kl. 17.30 og indeholder tre foredrag: ét om formiddagen samt to om eftermiddagen.

Programmet for de enkelte dage er følgende:

Mandag d. 15. april:
Dr. phil. Peter Ryom: Passionens historie i barokken.
Lektor, mag.art. Hans Jørgen Frederiksen: Højrenæssancen i Italien.
Lektor, mag.art. Hans Jørgen Frederiksen: Barokkens billedkunst og arkitektur i Rom.

Mandag d. 16. september:
Biskop Erik Norman Svendsen: Barokkens salmedigtning i Danmark.
Cand. phil. Ole Kongsted: Dansk musikliv i 1600-tallet.
Kunsthistoriker, Ph.d. Eva de la Fuente Pedersen: Barokkens billedskærerkunst i de danske kirker.

Mandag d. 4. november:
Universitetslektor Frands Ole Overgaard: Den danske pietisme.
Gymnasielektor Jens Kjeldsen: J.S. Bachs kompositoriske stil og dens forudsætninger.
Universitetslektor, lic.teol. Peter Thyssen: De kirkelige brydninger i Tyskland o. 1700 og betydningen for J.S. Bachs vokale kirkemusik.

Dagene indledes med kaffe ved ankomsten kl. 9.45, der er frokost kl. 12 og kaffe med kage kl. 15.
Man kan tilmelde sig enkelte dage til en pris pr. gang á kr. 400,- , der dækker såvel åndelig som verdslig føde. Ved samlet tilmelding til alle tre dage er prisen kr. 1000,-.
Ud over DOKS’s egne medlemmer kan interesserede præster og FPO-medlemmer deltage.
Deltagerne kan søge menighedsrådene om tilskud til kursusgebyr samt evt. transportudgifter.
Tilmelding bedes foretaget til DOKS’s sekretariat senest 14 dage inden den pågældende kursusdags afholdelse. Der vil herefter blive udsendt en deltagerliste.

Hans Chr. Hein
DOKS’s uddannelsesudvalg

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.