Ved årsskiftet

kajensenI forbindelse med årsskiftet begynder et nyt kapitel i DOKS’s historie. Samarbejdet mellem DOKS og FPO er ophørt som en følge af FPO’s opsigelse af samarbejdet med DOKS på alle væsentlige områder. Jeg skal endnu en gang beklage det brud, der er sket, og som ikke ser ud til at være til gavn for den samlede organiststand.

DOKS har nu efter 13 år i Vejle igen fået sekretariat på en central adresse i København og i dejlige lokaler, og vi har ansat en dygtig og effektiv sekretariatsleder, Bjørn Arberg, som på kort tid har formået at sætte sig ind i det store sagskompleks på vort område. Det er af stor betydning, at vi med sekretariatets centrale placering nu er tæt på de fleste af vore samarbejdspartnere, herunder også ministerier og AC. Der er trods skilsmissen således også grund til at se lyst på det nye og de kommende år.

Mange store opgaver står over for os i det nye år. Noget af det første vi skal i gang med er overenskomstforhandlingerne. Det er endnu uklart, hvilke konkrete udspil Finansministeriet vil møde med. Der tales stadig om, at overgang til "ny løn" vil blive et afgørende tema i overenskomstforhandlingerne, men om det bliver det på Kirkeministeriets område er ikke indlysende. DOKS’s krav til overenskomst 2002 er formuleret på basis af det nugældende lønsystem og har tidligere været beskrevet for medlemmerne. DOKS står fast på, at den utålelige situation med hensyn til begyndelseslønningerne i relation til PO-områdets lønninger må finde en løsning ved de kommende forhandlinger.

Uddannelses- og efteruddannelsesområdet har den største bevågenhed i DOKS’s bestyrelse. På vores uddannelseskonference på Christiansborg sidste forår blev der fra repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, fra dansk musikliv i øvrigt og ikke mindst fra daværende kirkeminister, Johannes Lebech, betonet, at den kirkemusikalske uddannelse på musikkonservatorierne skal fastholdes på sit høje faglige niveau og fastholde sit præg af at være en kompetencegivende og erhvervsegnet uddannelse. I bestyrelsen ser vi med glæde og tilfredshed tilbage på den vellykkede konference, som er et inspirerende udgangspunkt til fremtidige overvejelser og arbejde med den kirkemusikalske diplomuddannelse. Dog ser vi med stor bekymring på de voldsomme økonomiske beskæringer, som i de senere år har fundet sted på konservatorierne. Det nuværende antal årlige undervisningsuger på 28 er fagligt helt uforsvarligt, og konservatoriernes stramme økonomi medfører i øvrigt stærkt utilfredsstillende tilstande for både lærere og elever.

I en tid, hvor livslang læring og løbende tilpasning til arbejdsmarkedet er et krav fra både medarbejdere og arbejdsgivere, er det glædeligt, at folkekirken nu har fået en vejledning i personalepolitik, således at menighedsrådene her kan hente inspiration i bestræbelserne på at skabe en god og attraktiv arbejdsplads. Efteruddannelse bør være et vigtigt element i enhver personalepolitik, og DOKS ser med stor tilfredshed på de nye planer fra konservatorierne om efter- og videreuddannelsestilbud. Sammen med kirkemusikskolernes efteruddannelse i organistpraktiske fag, samarbejdsprojekterne for præster og organister, DOKS’s kursusrække "Musik, Kirke og Kunst" m.m. er der nu iværksat gavnlige tiltag, men efteruddannelsesområdet må til stadighed overvejes og udvikles, og det er en udfordring, vi i bestyrelsen vil medvirke til og sætte vores præg på.

I dette vort første Organistblad, som nu alene er DOKS’s medlemsblad, vil jeg hermed ønske medlemmerne et godt nytår.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.