Rådighedstillæg DOKS

I forbindelse med den seneste overenskomstforhandling aftaltes forhøjelse af rådighedstillægget til DOKS-stillingerne á to gange. Første forhøjelse har fundet sted, og anden forhøjelse finder sted med virkning fra 1. april d.å., hvorefter tillægget udgør kr. 1.548,78 pr. måned. Tillægget, som er ukvoteret, er identisk med kirkemusikskolelærernes undervisningstillæg og har indflydelse på beregning af kirkemusikskolelærernes timeløn, som herefter er kr. 357,83.