DOKS's stævne i Herning 30. april – 2. maj 2001

Mandag den 30. april:

Kl. 14
Nyt fra Kirkeministeriet ved kontorchef Steffen Brunés

Kl. 15.30
Indledningsgudstjeneste i Fredens Kirke
Fredens Kirkes Kor og Hedeagerkirkens Pigekor under ledelse af Kristine Nissen
Organist: Gudmund Mortensen
Prædikant: biskop Karsten Nissen

Kl. 17
Orientering fra arbejdsudvalget for afholdelse af medlemsmøder vedr. Salmebogskommissionens forslag til ny salmebog ved Henrik Colding-Jørgensen

Kl. 18
Middag

Kl. 19.30
Klokkespilskoncert i Herning kirke med Ulla Laage

Kl. 20
Koncert i Herning kirke med Herning Kirkes Drengekor, dir. Mads Bille

Kl. 21.30
Causeri "Kirke(musik)stilen!? – et tilbageblik og et fremtidskig?" ved tidligere formand for DOKS Axel Madsen

Tirsdag den 1. maj:

Kl. 9
Foredrag i Johanneskirken v. Bo Holten om hans instrumentation for symfoniorkester af Carl Nielsens "Commotio"

Kl. 11
Orgelkoncert i Sct. Johannes kirke med Christopher Herrick, der spiller Bach, Brahms og "Commotio"

Kl. 12
Frokost

Kl. 14
Generalforsamling

Kl. 18.30
Festmiddag

Kl. 21.30
Willy Egmoses trio giver minikoncert og spiller op til dans

Onsdag den 2. maj:

Kl. 8.45-12
Musik og kunst

Udflugt til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum og Ingvar Cronhammars skulptur "Elia" (www.elia.dk)

Kl. 10.45
"Autograf-koncert" i Sct. Johannes kirke v/ Bjarne Hersbo, Jens Ramsing, Henrik Colding-Jørgensen, K.-E. Kengen, Per Nedergaard Hansen (der i Flemming Chr. Hansens fravær vil spille et stykke af ham), Ivan Høiberg og Tore Bjørn Larsen

Kl. 12
Frokost og afrejse

Nodeudstilling: Danmusik (der også vil medbringe Autografkoncerternes "Orgelbog ved Årtusindskiftet", udg. på Egtved)

Indkvarteringen finder sted på Hotel Eyde, Herning
I Organist-bladets martsnummer er der indheftet tilmeldingskort.
Ved benyttelse heraf inden den 1. april vil deltagerprisen være 2950 kr. for enkeltværelse og 2650 kr. for dem der ønsker at dele dobbeltværelse.
Efter denne dato stiger prisen brat og ubarmhjertigt til hhv. 3250 kr. og 2950 kr. Tilmelding kan også ske pr. e-mail via DOKS's hjemmeside: www.doks.dk

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.