DOKS-uddannelseskonference

Som nævnt i bestyrelsens beretning (se Organist-bladet april 2000 s. 189-91) har DOKS besluttet at indkalde til en konference om den kirkemusikalske diplomuddannelse på konservatorierne.

Konferencen er nu endeligt planlagt, og finder sted i Landstingssalen på Christiansborg fredag den 2. marts kl. 9.30 – 16.30 med efterfølgende koncert i Holmens Kirke og middag i Nicolai Kirke i.h.t. nedenstående programoversigt:

9.30
Velkomst ved formanden for Dansk Organist og Kantor Samfund, Karsten Jensen

9.40
9 oplæg til diskussion:
Finn Slumstrup, formand for Statens Musikråd
Steffen Brunés, kontorchef i Kirkeministeriet
Erik Bach, rektor ved Det jyske Musikkonservatorium
Bine Bryndorf, docent ved Det kgl. danske Musikkonservatorium
Inge Hermann, nyuddannet organist fra Vestjysk Musikkonservatorium
Svend Prip, domorganist. ved Haderslev Domkirke, mangeårig censor
Peter Langberg, rektor ved Løgumkloster Kirkemusikskole
Elmo Due, lektor ved Pastoralseminariet i København
Peter A. Krogsøe, formand for Den danske Præsteforening

11.15
Kaffe

11.30
Paneldiskussion.
Diskussionsleder: Anette Faaborg, direktør i Dansk Musikinformations Center
I panelet:
Steen Pade, rektor ved Det kgl. danske Musikkonservatorium
Ulrik Spang-Hanssen, docent ved Det jyske Musikkonservatorium
Anne Mette Vennegaard, studerende ved Nordjysk Musikkonservatorium
Nynne Lange Reddersen, studerende ved Københavns Pastoralseminarium
Eberhard Harbsmeier, rektor ved Folkekirkens Pædagogiske Institut
Hans Jacob Hansen medlem af hovedbestyrelsen for Den danske Præsteforening
Kirsten Luunbjerg, medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer

12.30
Frokost i Snapstinget

14.00
Gruppediskussioner

15.30
Kort, mundtlig redegørelse fra hver af grupperne.

16.30
Afslutning ved formanden for DOKS.

17.00
Kor- og orgelkoncert i Holmens Kirke med studerende fra Det kgl. danske Musikkonservatorium

18.30
Middag med musikalsk underholdning ved studerende fra Det kgl. danske Musikkonservatorium i Nicolai Kirke

Det er glædeligt, at de mange diskussionsoplægsholdere og paneldiskussionsdeltagere har villet medvirke ved konferencen, ligesom DOKS's uddannelsesudvalg er taknemlig over, at Anette Faaborg, MIC, har sagt ja til at lede paneldiskussionen. Det er DOKS's håb, at konferencen kan medvirke til en styrkelse af indholdet af og rammerne for vores uddannelse, som er målrettet mod ansættelse som organist i Den danske Folkekirke og/eller som lærer på Folkekirkens Kirkemusikskoler, ligesom en øget opmærksomhed om vor uddannelsesgruppes faglige profil i bredere sammenhæng er ønskelig og gavnlig.

For nærmere oplysninger, herunder om tilmelding, bedes man kontakte sekretariatet, som herefter tilsender programhæfte og tilmeldingsblanket.