Musik, Kirke, Kunst

Som omtalt i Organist-bladets udgave i november har DOKS's uddannelsesudvalg planlagt en serie på 3 foredragsdage, hvor emnerne bliver kunst- og kulturhistorie i bred forstand.

Der vil indgå såvel musik- og kunsthistoriske emner som teologiske og kirkehistoriske emner.
Kursusdagene kan ses og bruges, som man vil: som inspiration til at beskæftige sig mere med "uopdyrket land" eller som efteruddannelse til den undervisning, man tidligere har modtaget, og det selvstudium, der siden har fundet sted.

Da disse kurser vil tilgodese, hvad man kunne kalde "den brede faglighed", vil der naturligvis kunne søges om støtte til deltagelse (kursusgebyr samt evt. transportudgifter) hos menighedsrådene.

Kurserne vil her i 2001 finde sted 3 mandage i menighedslokalerne ved Vor Frue Kirke i Odense.

Datoerne er mandag den 19. marts, mandag den 10. september samt mandag den 12. november. Kurserne finder sted i dagtimerne kl. 9.45-17.30.
Der vil blive tale om foredrag ved højt kvalificerede lærerkræfter fra især universitetsverdenen. De medvirkende er alle forskere på et højt niveau samt rutinerede foredragsholdere med erfaring fra bl.a. Folkeuniversitetet.

På hver af de tre kursusdage indgår 3 foredrag omkring ét bestemt tema. Temaet for den første kursusdag bliver "Middelalder", for de to næste henh. "Renæssance - Protestantisme" og "Renæssance - Katolicisme" .

Program:
Mandag den 19. marts: MIDDELALDER.
1) Kirkehistoriker, lektor Per Ingesmann: Hovedtræk af dansk kirkehistorie
i middelalderen og kirkens organisatoriske opbygning.
2) Museumsinspektør, cand.phil. Ole Kongsted: Musikken i 13-1400-tallet.
3) Museumsinspektør, mag.art. Ulla Kjær: Middelalderens kirkerum.

Mandag den 10. september: RENÆSSANCE - PROTESTANTISME
1) Biskop, dr.teol. Jan Lindhardt: Luther og renæssancen.
2) Dr.phil. Peter Ryom: 1500-tallets protestantiske kirkemusik.
3) Lektor, mag.art. Hans Jørgen Frederiksen: Kirkerummets kunstneriske udtryk -før, under og efter reformationen.

Mandag, den 12. november: RENÆSSANCE - KATOLICISME
1) Lektor, mag.art. Hans Jørgen Frederiksen: Renæssancen i Italien.
2) Lektor, mag.art. Jens Peter Jacobsen: Den katolske kirkemusik i 1500-tallet.
3) Seminarielektor Jørn Buch: Magtkampe i 1500-tallets Europa.

Ved hvert arrangement serveres kaffe ved ankomsten kl. 9.45, frokost (smørrebrød) kl. 12 samt kaffe med kage i pausen mellem de to eftermiddagsforedrag.

Prisen for deltagelse er kr. 375,- pr. kursus, hvilket inkluderer foredrag og fortæring.
Ved samlet tilmelding til alle tre kursusdage bliver prisen i alt kr. 900,-.
Tilmelding finder sted ved henvendelse til sekretariatet senest den 19. februar.
Der vil herefter blive udsendt en deltagerliste.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.