Ved årsskiftet

I forbindelse med nytåret plejer man at kigge tilbage på det forgangne år for at se, hvad året bragte og dernæst at se frem til, hvad det nye år vil bringe. Denne gang er det jo ikke et ganske almindeligt årsskifte, men det vil nok føre for vidt, hvis man på denne plads skal se tilbage på kirkemusikken gennem det sidste årtusind, og vor forenings historie går kun 95 år tilbage! Det er dog indlysende for enhver, at der er sket en kolossal udvikling for organiststanden på alle felter. Hvis vi ser tilbage på 1999, var det året, hvor der blev indgået en treårig overenskomst på det statslige arbejdsmarked, og den er tidligere beskrevet indgående i Organist-bladet.

Det var også året,hvor en række danske organister markerede sig smukt i mange sammenhænge. I Orgelkaravanen Østersøen Rundt medvirkede en række danske organister ved koncerter, workshops, mesterklasser og seminarer med det formål at præsentere dansk orgelkulturs fornemme traditioner og skabe kontakter til kirkemusikere i vore nabolande. I årets løb har kvindesiden for alvor hævdet sig: Bine Katrine Bryndorf er udnævnt til den første P2musik-kunstner, Grethe Krogh modtog Carl Nielsen-prisen, og Birgitte Ebert er ved årsskiftet blevet Danmarkshistoriens første kvindelige domorganist. I 1999 led organiststanden også smertelige tab med to af kirkemusikkens største profiler, Peter Møllers og Jesper Madsens alt for tidlige død.

Mange organister yder et godt og væsentligt arbejde, som måske ikke altid giver genlyd i en større offentlighed, men som er af uvurderlig betydning som medvirkende til at værne om og videreudvikle vor enestående kirkemusikalske tradition - en tradition, som ikke alene omfatter kirkemusik, men også salmer og orgler, udviklet gennem århundreder, og hvor kvaliteten altid må komme i første række. Det er der så meget mere grund til at overveje i tider, hvor det kan lade sig gøre at stille et stort elektronorgel op i Folkekirken, hvor popmusikken har holdt sit indtog til kongefamiliens kirkelige begivenheder, og hvor vi alle venter spændt på en ny salmebog.

Hvad vil fremtiden bringe? Et emne DOKS's bestyrelse prioriterer meget højt er uddannelsen, herunder også efteruddannelse. Organistens arbejde står og falder med uddannelsen. Vi har alle en opgave i at motivere unge mennesker til at beskæftige sig med kirkemusik, så der stadig kan rekrutteres organister og det høje uddannelsesniveau på musikkonservatorierne kan fastholdes. DOKS's bestyrelse vil også arbejde for at efteruddannelsesområdet styrkes. På det akademiske område kan en uddannelse hurtigt forældes. En ingeniør bruger måske intet af det, han lærte i sin grundlæggende uddannelse for 20 år siden. Vor uddannelse på konservatoriet forældes ikke i tilsvarende grad, men det skal ikke forlede nogen til at tro, at vi ikke har behov for efteruddannelse. Her må menighedsrådene som arbejdsgivere forstå, at de har et medansvar for medarbejdernes efteruddannelse, også i økonomisk henseende, blandt andet i forbindelse med statslig uddannelsesorlov, idet menighedsrådene må være indstillet på at være medfinansierende. Inden for andre erhverv viser undersøgelser, at virksomheder, der investerer i medarbejdernes uddannelse, er dem, der klarer sig bedst. Jeg tror, man kan trække en parallel til Folkekirkens område.

Spørgsmålet om et nyt lønsystem vil også komme til debat i fremtiden. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i DOKS's bestyrelse ikke er tilhængere af det ny lønsystem med lokalt forhandlede tillæg baseret på funktioner, kvalifikationer og præstationer. Et objektivt vurderingsgrundlag for DOKS-stillingerne findes jo allerede i kvotasystemet (funktionen), i klassificeringsstrukturen (kvalifikationen) og i muligheden for med lokallønnen at tildele stillingsmæssige eller personlige tillæg. I den proces vi i givet fald skal igennem med indførelsen af et nyt lønsystem, er det nødvendigt med et aktivt med- og modspil fra medlemmerne. Afgørende er det, at hverken DOKS's bestyrelse eller medlemmerne lader sig splitte på grund af et finanspolitisk betinget, påført dilemma mellem så væsensforskellige måder at tænke på som finansministeriets og organisternes.

GODT NYTÅR.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.