Valg til DOKS's bestyrelse

Ved DOKS's ordinære generalforsamling tirsdag den 11. april 2000 udløber valgperioden for tre af bestyrelsens medlemmer: Jens Chr. Hansen og Karsten Jensen, som er valgt af AC-sektionens medlemmer, og Eva-Marie Olesen, som er valgt af samtlige aktive medlemmer. Alle tre er villige til at modtage genvalg.
Walther Jensen, som er valgt af AC-sektionens medlemmer, ønsker af helbredsmæssige årsager at udtræde af bestyrelsen et år før hans mandat udløber.
Til de ledige poster i AC-udvalget opstiller bestyrelsen Jens Chr. Hansen og Karsten Jensen til genvalg og Charlotte Muus Mogensen til nyvalg. Til valg af samtlige aktive medlemmer opstiller bestyrelsen Eva-Marie Olesen til genvalg og, i tilfælde af at Charlotte Muus Mogensen vælges til AC-udvalget, desuden Kirstin Bohn Christiansen.
I henhold til vedtægterne for DOKS §14 stk.10 skal forslag til andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede indsendes til bestyrelsen inden 1. marts. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen, samt være underskrevet af mindst 5 stemmeberettigede stillere. Stillerne kan skrive under på hver sin fotokopi af forslaget.
Der gives samtidig meddelelse om, hvorvidt kandidaten opstiller til AC-udvalget, AC-udvalget subsidiært ordinært bestyrelsesmedlem eller ordinært bestyrelsesmedlem. Kun AC-sektionens medlemmer er valgbare til AC-udvalget, og samtlige stillere for kandidater til AC-udvalget skal være medlemmer af AC-sektionen.
Forslag, der ønskes til behandling på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden 1. marts.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.