Gruppeliv - kritisk sygdom

I forbindelse med seneste overenskomstforhandlinger aftaltes en udvidelse af den til ansættelsen knyttede gruppelivsordning. Dels hæves forsikringssummen med virkning fra 1. april 2000 fra 250.000 kr. til 275.000 kr., og herudover er der som noget nyt indført mulighed for at få en del af forsikringssummen udbetalt i tilfælde af kritisk sygdom hos den ansatte.
Dækningen ved kritisk sygdom har virkning fra 1. oktober 1999 med et beløb på 50.000 kr., som 1. april 2000 forhøjes til 100.000 kr. Dækningen omfatter kun diagnoser stillet efter 1.oktober 1999, og i tilfælde af dødsfald inden 3 måneder efter at diagnosen er stillet, modregnes den udbetalte sum ved kritisk sygdom i dødsfaldssummen.
Som ved gruppelivssikringen i øvrigt ophører dækningen med udgangen af den måned, hvori den sikrede fylder 67 år. Beløb udbetalt gennem gruppelivsordningen er skatte- og afgiftsfri.
Nærmere oplysninger om ordningen, herunder hvilke sygdomme, som kan medføre udbetaling, kan fås ved besøg på Forenede Gruppelivs hjemmeside, www.fg.dk, og ved henvendelse på sekretariatet.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.