Rådighedstillæg DOKS

I forbindelse med den seneste overenskomstforhandling aftaltes forhøjelse af rådighedstillægget til DOKS-stillingerne a 2 gange. Første forhøjelse har fundet sted med virkning fra 1. april i år, hvorefter tillægget udgør kr. 1.365,37 pr. måned. Tillægget, som er ukvoteret, er identisk med kirkemusikskolelærernes undervisningstillæg og har indflydelse på beregning af kirkemusikskolelærernes timeløn, som herefter er 353,30 kr.