Nye skattebestemmelser om studierejselegater

Fra og med indeværende indkomstår er der trådt nye bestemmelser i kraft for studierejselegater. Disse er fortsat skattefri ved anvendelse til studierejse i udlandet, Grønland og Færøerne, men beregningen af skattefriheden er ændret.
Skattefriheden for selve rejsen beregnes ikke længere efter et standardfradrag, men efter de faktiske, dokumenterede udgifter til rejsen.
Udgifterne til opholdet på studiestedet beregnes enten efter faktiske, dokumenterede udgifter eller efter standardsatser, som for logi er 150 kr. pr. døgn for alle lande og for kost m.v. 351 kr. pr. døgn for alle lande bortset fra Island og Japan, hvor satserne er lidt højere. Satsen for logi anvendes tidsubegrænset, mens satsen for kost m.v. højst kan anvendes i 12 måneder, herefter anvendes faktiske, dokumenterede udgifter.
Kursusafgifter og undervisningsafgifter medregnes som tidligere med faktiske, dokumenterede udgifter.
I forhold til de tidligere gældende bestemmelser med ret høje standardfradragssatser er der i praksis tale om en stramning, og det gælder nu i højere grad end før om at gemme bilag vedrørende udgifter til især selve rejsen.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.