DOKS's årsmøde 2001

Som allerede vidt og bredt bebudet finder DOKS's årsmøde i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling næste år sted i Herning i dagene 30. april – 2. maj.
Det gamle hæderkronede, men netop renoverede Hotel Eyde i byens centrum vil være det faste holdepunkt i det knap tre dage lange stævne. For lidt under 3000 kr. (inkl. stævneafgift) indkvarteres og beværtes deltagerne på det bedste som fundament for et program, der som første punkt byder på nyt fra kirkeministeriet med kontorchef Steffen Brunés, efterfulgt af gudstjeneste i Fredens kirke med Viborg-bispen Karsten Nissen som prædikant og Gudmund Mortensen ved orglet. Kirkens kor suppleres med Hedeagerkirkens Pigekor, det hele under Kristine Nissens ledelse.
Samme aften er der koncert i Herning kirke med stedets Drenge- og Mandskor under ledelse af Mads Bille. På vejen fra hotellet og inden vi går ind i kirken, kan man nyde den klokkespilskoncert som Ulla Laage fra kl. 19.30 drysser ud over vore syndige hoveder.
Generalforsamlingen tirsdag eftermiddag og festmiddagen samme aften ligger ganske fast, mens årsmødets øvrige programpunkter stadig mangler præcise dateringer. Men sikkert og vist er det at der er indgået aftale med Bo Holten der vil fortælle om sit arbejde med orkestreringen af Carl Nielsens Commotio og præsentere den cd-indspilning der til den tid er resultat heraf. For at vi ikke helt skal glemme orgelversionen af dette enestående værk har vi entreret med Christopher Herrick der efterfølgende vil give sit bud på originalen og supplere med Bachs store e-mol og lidt mere stilfærdigt Brahms.
De navnkundige autograf-koncerter i Johanneskirken under Bjarne Hersbos auspicier vil til lejligheden genopstå i en highlights version med medvirken og værker af 8 komponerende organister: Hersbo selv, Jens Ramsing, Henrik Colding-Jørgensen, K.E. Kengen, Nedergaard Hansen, Flemming Chr. Hansen, Anthon Hansen og Tore Bjørn Larsen.
Men organister lever jo – slet - ikke af musik alene, hvorfor stævneudvalget har sat noget af onsdag formiddag af til et møde med Uldkræmmerbyens fremragende danske kunst: Besøg på Carl-Henning Pedersen og Else Alfeldts Museum og, når vi alligevel er i det lag, en oplevelse af Ingvar Cronhammars monumentale udendørs skulptur "Elia". Den er i skrivende stund endnu ikke fuldendt, men det loves at den til 1. maj vil være færdig og planmæssigt udspy sin aleatoriske ild.
Der er også sat plads af til de memoirer fra Laubianismes tid i forrige århundrede, som Axel Madsen pga. sygdom måtte snyde os for sidste år, men så sandelig også til det kollegiale samvær after hours.
Så alt i alt er der god grund til at mindst en tredjedel af den samlede aktive medlemsskare endnu en gang sætter hinanden stævne og får ladet op til nok et års hårdt organistarbejde!
Skriv altså "Herning" i 2001-kalenderen ud for 30. april, 1. og 2. maj – og følg med i bladet for fortsatte detaljerede oplysninger.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.