Anvendelsen af kollektive rettighedsmidler

Herunder kan du se, hvorledes de kollektive rettighedsmidler som DOKS modtager fra Gramex og Copydan er blevet anvendt (gennemsigtighedsrapporter).

Hvis du har spørgsmål til anvendelsen, er du velkommen til at kontakte DOKS' sekretariat.

 

2020

Gennemsigtighedsrapport Copydanmidler2020

2019:

Gramex og Copydan 2019, se side 11

Gramex opgørelse