Årskursus, generalforsamling og valg til DOKS' bestyrelse

Aflysning af årskursus 2021

DOKS’ Årskursus er tidligere blevet annonceret til afholdelse i Esbjerg i april. Det er bestyrelsens vurdering, på baggrund af de forlængede restriktioner, at normal afholdelse af årsmødet på dette tidspunkt ikke lader sig gennemføre. Årsmødet i april 2021 er derfor aflyst.

Ny dato for Generalforsamling 2021

Bestyrelsen agter at gennemføre årets generalforsamling den 31. maj 2021 i Jylland. Der vil snarest komme meddelelse om tidspunkt og sted.

Hvis det er muligt i forhold til restriktioner, gennemføres generalforsamlingen som et fysisk møde, eventuelt med mulighed for at koble sig på mødet virtuelt. Kan generalforsamlingen ikke gennemføres ved fysisk møde, agter bestyrelsen at gennemføre generalforsamlingen virtuelt.

Forslag til behandling på DOKS’ generalforsamling indsendes senest 15. marts 2021 til sekretariatet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Valg til DOKS’ bestyrelse 2021

Ved DOKS’ ordinære generalforsamling den 31. maj 2021 udløber valgperioden for følgende bestyrelsesmedlemmer: Philip Schmidt Madsen, Peter Bjerregaard samt Karin Schmidt Andersen.
Karin Schmidt Andersen og Peter Bjerregaard er villig til at modtage genvalg. Philip Schmidt Madsen ønsker ikke at genopstille. På den baggrund indstiller bestyrelsen Karin Schmidt Andersen, Peter Bjerregaard samt Susanne Krog Thesbjerg til valg. 

Forslag til andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede, skal indsendes til bestyrelsen inden 1. marts. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at medlemmet er villigt til at modtage valg til bestyrelsen. Det kan ske på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

p.b.v.
Karin Schmidt Andersen
Formand

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.