Vikartakster

Bestyrelsen konstaterer, at der hersker betydelig forvirring om rimelig aflønning af vikaropgaver, ikke mindst fordi mange forskellige aktører i folkekirken udmelder forskellige satser. I nogle tilfælde meddeles sådanne satser endda til menighedsråd, som var de centralt aftalte satser. Der er derfor grund til endnu engang at slå fast, at der ikke findes centralt fastsatte vikartakster, og aftaler om vikarsatser indgås alene mellem det enkelte menighedsråd, og den som vikarierer. 

Aflønning af vikarer er ikke en del af DOKS’ forhandlingsområde, og foreningen har ikke mulighed for at begære forhandlinger herom, i modsætning til når det angår løn- og ansættelsesvilkår for medlemmer i DOKS-stillinger. Men DOKS kan naturligvis anbefale medlemmerne at stille krav om bestemte takster. 

Bestyrelsen har som et resultat af det udtrykte ønske fra medlemmer besluttet at udmelde følgende anbefaling om vejledende minimumstakster:

Timeløn

Timelønnen inklusivt rådighedstillæg for en organist på slutløn på DOKS overenskomstvilkår udgør pr. 1/4-2020 ca. 232 kr., og det er efter DOKS' opfattelse et rimeligt udgangspunkt, som afspejler den lønmæssige omkostning den pågældende opgave normalt udgør, og den markedsværdi en akademisk uddannet organist har. Dermed er aflønningen principielt på niveau med den aflønning man tilsvarende opnår i egen stilling. 

Tidsforbrug

Tidsforbruget ved vikaropgaver varierer, både pga. opgavernes karakter, men også fordi man som vikar skal begå sig i en fremmed kirke, med et andet orgel, et fremmed kor osv. Under hensyntagen hertil er det vores opfattelse at 7 timer er et rimeligt grundlag som en vejledende minimumssats for højmesser og gudstjenester.

For kirkelige handlinger er det tilsvarende vores opfattelse at en rimelig minimumssats for tidsforbruget er 3 timer. Det forekommer i øvrigt ikke rimeligt at beregne kortere tid for enkeltstående opgaver. 

 

Vejledende minimumssatser* for DOKS-medlemmer, som bør forlanges hvor særlige omstændigheder ikke taler for anvendelse af en højere sats

Se nederst på det aktuelle lønkort:

Lønkort for DOKS

*At satserne er vejledende betyder, at arbejdsgiver ikke er forpligtet til at betale dem, og at du ikke er forpligtet til at forlange dem. Men satserne bør kun fraviges i nedadgående retning, hvis du konkret vurderer, at der er grunde der taler herfor.

 

Husk!

- Som vikar bør du forlange den af DOKS anbefalede vikartakst, med mindre du konkret vurderer, at der er grundlag for en højere eller lavere sats.

- Lad være med at sige ja før der er afklaring om honoreringen.

- Du skal sørge for at vikaraftalen indgås på skrift (mail er tilstrækkeligt).

- Vikarierer du fast/ofte et sted, så lav en generel aftale

- Skal du vikariere i en periode, så sørg for at der er klare aftaler om fridage m.m. i perioden.

- Hvis du ikke kan få en rimelig aflønning, så sig nej. Det kan være fristende af kollegiale hensyn at sige ja alligevel, men hvis organister vedvarende accepterer urimelig aflønning for at hjælpe kollegaer, så løses problemet aldrig. I stedet må den fastansatte organist om nødvendigt tage en holmgang med sin arbejdsgiver.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.