Beregningsvejledning - Klokkespil

Artikelindeks

 

9. Klokkespil

Organisten fører tilsyn med kirkens klokkespil og foretager den fornødne kodning m.m.

Organisten tilser, at klokkespillet er i god stand og meddeler eventuelle fejl og mangler til menighedsrådet. Tilsynet indebærer også, at der træffes aftaler om serviceeftersyn m.m. i det omfang menighedsrådet har fastsat i samråd med organisten. Det er imidlertid menighedsrådet, der beslutter hvilke eksterne firmaer der benyttes evt. efter indstilling fra organisten. Det er alene menighedsrådet, der har ansvaret for at sikre kvaliteten af det arbejde, man lader udføre af eksterne firmaer. Dette ansvar kan ikke overdrages til organisten.

Det er ofte nødvendigt, at organisten er til stede under de nævnte serviceeftersyn og stemning af instrumenterne, ligesom organisten i akutte situationer kan rette mindre fejl enten ved egen hjælp eller via telefonisk vejledning af f.eks. et klokkefirma.

Tilsynet kan også bestå i kontakt til andre brugere af instrumenterne i det omfang menighedsrådet i samråd med organisten har besluttet at stille instrumenterne til rådighed for øvning for f.eks. studerende. Tilsynet kan endvidere bestå af planlægning samt fordeling af øvetid mellem de forskellige brugere.

Organisten kan desuden være forpligtet til at fremføre et antal koncerter på klokke-spillet. En vurdering af tidsforbruget i forbindelse med koncerterne må tage udgangs-punkt i den enkelte koncert, og bør foretages ved at inddrage koncerttype, forberedelse m.m.

Ved enkelte kirker er der til klokkespillet knyttet en særlig tradition, og opgaverne for organisten har et sådant omfang, at der må foretages en særlig beregning heraf. I sådanne tilfælde opfordres menighedsrådet til at kontakte Landsforeningen eller den faglige organisation.

9.1. Tilsyn og kodning af klokkespil

Organisten er forpligtet til at føre tilsyn med klokkespillet, samt at foretage den fornødne kodning. Der foretages evt. kodning til kirkeårets forskellige højtider: Advent, jul, nytår, hellig tre konger, påske, pinse, trinitatis, alle helgen mv. Det skal indgå i menighedsrådets overvejelser, om der udelukkende indkodes musik som organisten ikke selv arrangerer, eller om organisten regelmæssigt indkoder musik, som denne selv har arrangeret. Koncerter udregnes særskilt, jf. nedenfor.

Tidsforbruget vil tilsyn og kodning vil ofte ligge mellem 30-40 timer om året.

9.2. Koncerter på klokkespillet

Det kan være vanskeligt at opstille generelle retningslinjer for tidsforbruget ved koncerter på klokkespillet. Sådanne koncerter er typisk kendetegnet ved at være af kortere varighed end en orgel- eller korkoncert, og forberedelsen til den enkelte koncert kan variere meget.

I vurderingen af tidsforbruget ved en klokkespilskoncert bør indgå overvejelser om koncertens længde, omfanget af fornøden forberedelse samt den PR der af organisten foretages før hver koncert.

En klokkespilskoncert vil ofte tage mellem 10 timer for den korte koncert uden særlig PR og op til 50 timer for en klokkespilskoncert med fuldt program og selvstændigt PR arbejde.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.