Beregningsvejledning - Tilsyn med instrumenter

Artikelindeks

 

8. Tilsyn med instrumenter

Organisten fører tilsyn med de instrumenter, menighedsrådet stiller til organistens rådighed. Dvs. at organisten tilser, at instrumenterne er i god stand og meddeler eventuelle fejl og mangler til menighedsrådet. Tilsynet indebærer også, at der træffes aftaler med klaverstemmere, orgelbyggere og lign. om regelmæssige stemninger og serviceeftersyn i det omfang, menighedsrådet har fastsat i samråd med organisten. Det er imidlertid menighedsrådet der beslutter, hvilke eksterne firmaer (f.eks. orgelbyggere), der benyttes evt. efter indstilling fra organisten. Det er alene menighedsrådet, der har ansvaret for at sikre kvaliteten af det arbejde, man lader udføre af eksterne firmaer. Dette ansvar kan ikke overdrages til organisten.

Det er ofte nødvendigt, at organisten er til stede under de nævnte serviceeftersyn og stemning af instrumenterne, ligesom organisten i akutte situationer kan rette mindre fejl, enten ved egen hjælp eller via telefonisk vejledning af f.eks. en orgelbygger. Tilsynet kan også bestå i kontakt til andre brugere af instrumenterne i det omfang menighedsrådet i samråd med organisten har besluttet at stille instrumenterne til rådighed for øvning for f.eks. studerende. Tilsynet kan endvidere bestå af planlægning samt fordeling af øvetid mellem de forskellige brugere.

8.1. Stemning af rørstemmer

Et orgel kan have et antal ”rørstemmer”. Orglets tonehøjde varierer hele tiden en anelse f.eks. som konsekvens af svingninger i rumtemperaturen, derfor skal rørstemmerne jævnligt efterstemmes.

8.2. Vedligehold af instrumenter

Ved en kirke har man et mindre orgel uden rørstemmer. Man har desuden et ældre klaver, der kræver stemning relativt ofte.

Menighedsrådet og organisten drøfter omfanget af instrumenttilsyn i kirken, og menighedsrådet vurderer på den baggrund, at det samlede tidsforbrug er 20 timer pr. år.

 

Vedligehold af instrumenter, orgel med én rørstemme

Ved en kirke har man et orgel med én rørstemme. Man har desuden et flygel og et klaver.

Menighedsrådet og organisten drøfter omfanget af instrumenttilsyn i kirken, og menighedsrådet vurderer på den baggrund det samlede tidsforbrug således:

Almindeligt tilsyn: 25 timer pr. år.

Stemning af rørstemme: 20 timer pr. år.

Det samlede tidsforbrug til instrumentpleje vurderes til 45 timer pr. år.

 

Vedligehold af instrument, orgel med fire rørstemmer.

Ved en større kirke har man et orgel med fire rørstemmer samt et klaver.

Menighedsrådet og organisten drøfter omfanget af instrumenttilsyn i kirken, og menighedsrådet vurderer på den baggrund det samlede tidsforbrug således:

Almindeligt tilsyn: 20 timer pr. år.

Stemning af rørstemmer: 40 timer pr. år.

Det samlede tidsforbrug til instrumentpleje vurderes til 60 timer pr. år.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.