Beregningsvejledning - Andre aktiviteter

Artikelindeks

 

6. Andre aktiviteter

Menighedsrådet skal tilsvarende vurdere det samlede tidsforbrug ved eventuelle andre aktiviteter ved kirken. Listen over mulige aktiviteter er lang, og hver enkelt kirke må vurdere tidsforbruget ud fra hver deres profil. De følgende eksempler er blot et udpluk af mulighederne:

Babysalmesang

Efter forslag fra organisten har menighedsrådet besluttet, at kirken skal tilbyde baby-salmesang. Der tilbydes 10 gange á én time pr. gang. Efter samtale med organisten vurderer menighedsrådet tidsforbruget således:

Forberedelse, repertoireudsøgning, udarbejdelse af folder m.m. vurderes til 20 timer.

Forberedelse pr. gang vurderes til én time. Dertil lægges ½ time pr. gang til at modtage og afslutte hvert arrangement.

Det samlede tidsforbrug vurderes til 45 timer.

 

Skole-kirke samarbejde

Menighedsrådet har kontaktet 3 lokale skoler, idet man ønsker et forstærket skole-kirkesamarbejde. Der er opnået enighed om samarbejdet, og menighedsrådet har aftalt med organisten, at samarbejdets musikalske del forankres hos denne.

I forbindelse med skolernes undervisning i faget kristendomskundskab og i faget musik medvirker organisten i nogle særlige temaforløb på to dage, hvor elevernes arbejder med forholdet mellem musik og religion.

Deltagelse i temaarbejdet tager 15 timer fordelt over to dage.

Hertil kommer forberedelse og planlægningsmøder med lærerne. Tidsforbruget hertil vurderes til 20 timer.

Der har altid været tradition for, at der holdes juleafslutninger for de tre skoler og disse indgår derfor i opgørelsen under øvrige gudstjenester sammen med juleafslutningerne for børneinstitutionerne i området og ikke i opgørelsen af tidsforbruget til kirke-skolesamarbejdet.

Det samlede tidsforbrug til kirke-skolesamarbejdet vurderes således til 35 timer.

 

Kommunalt kultursamarbejde

Menighedsrådet ønsker, at kirken indgår som en aktiv deltager i det kommunale kultursamarbejde, og har bedt organisten om at repræsentere kirken i dette arbejde. Arbejdet består af fire årlige møder, hvor man bl. a. udarbejder en kommunal kulturkalender. Desuden har kirken i forbindelse med en årlig kulturnat et åbent kirke arrangement, hvor der i kirken spilles stemningsmusik og afholdes miniandagter.

Møderne tager 2 timer pr. gang, og det vurderes at der er lidt forberedelse til hvert møde, så tidsforbruget til møderne vurderes til 3 timer pr. gang.

Kulturnatarrangementet varer fra kl. 18.00 til 23.00. Efter samtale med organisten vurderes det, at der er en del forberedelse til arrangementet, og den fastsættes derfor til 20 timer, således at arrangementet samlet vurderes til 25 timer.

Det samlede tidsforbrug vurderes til 37 timer pr. år.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.