Beregningsvejledning - Andre kirkelige aktiviteter

Artikelindeks

 

5. Andre kirkelige aktiviteter

5.1. Konfirmander/minikonfirmander

Såfremt præsterne ønsker det, kan menighedsrådet beslutte at organisten skal deltage i præsternes konfirmandundervisning og/eller minikonfirmandundervisning. Menighedsrådet skal i den forbindelse gøre sig nogle overvejelser om omfanget af tidsforbruget i forbindelse med organistens inddragelse i konfirmandundervisningen. Omfanget bør aftales i samarbejde med organisten og præsten.

Se nedenstående eksempler på vurdering af tidsforbruget i forbindelse med organistens deltagelse i konfirmand- og minikonfirmandundervisning:

Organisten er til stede ved undervisningen af konfirmander og indleder og afslutter med at spille en salme. Der er 40 undervisningsgange á en time.

Kirken har desuden ét minikonfirmandhold, hvor organisten lejlighedsvis deltager. Det vurderes at organisten deltager 8 gange pr. år á en time pr. gang.

Det samlede tidsforbrug vurderes til at være på 48 timer.

 

Kirken har normalt to konfirmandhold

Organisten deltager ikke i den løbende undervisning. Derimod gennemfører organisten en demonstration af orglet, samt tre særlige undervisningsgange, der handler om salmetradition, pr. hold. Demonstrationerne varer én time pr. gang, og efter samtale med organisten vurderer menighedsrådet, at der til hver gang er behov for én times forberedelse.

Undervisningen vedr. salmetraditionen varer 1 ½ time pr. gang, og menighedsrådet vurderer efter samtale med organisten, at der til hver undervisningsgang er behov for 2 timers forberedelse.

Kirken har desuden et minikonfirmandhold, hvor organisten altid deltager. Der er 20 undervisningsgange á en time.

Det samlede tidsforbrug vurderes således at være 12,5 time pr. hold, i alt 45 timer.

 

Der er to konfirmandhold

Organisten er til stede ved undervisningen og indleder og afslutter med at spille en salme.

Organisten laver én demonstration af orglet pr. hold.

Der afholdes én konfirmandweekend for alle konfirmanderne, som organisten deltager i.

Der er 40 undervisningsgange pr. hold, eller i alt 80 timer.

Demonstrationerne varer én time pr. gang, og efter samtale med organisten vurderer menighedsrådet, at der til hver gang er behov for én times forberedelse.

Konfirmandweekenden varer fra lørdag kl. 9.00 til søndag kl. 16.00, og medregnes derfor med 21 timer (13+8). Desuden deltager organisten i forberedelserne, sammenlagt 10 timer.

Det samlede tidsforbrug for konfirmandundervisning vurderes til 115 timer.

5.2. Menighedsmøder

Såfremt organisten er forpligtet til at deltage i forbindelse med menighedsmøder, sogneaftener eller lignende, skal menighedsrådet vurdere tidsforbruget heraf. Vurderingen bør ske i samarbejde med organisten, og det bør indgå i overvejelserne om organistens bidrag på møderne kræver forberedelse.

Se nedenstående eksempler på vurdering af tidsforbruget i forbindelse med organistens deltagelse i menighedsmødet:

Organisten deltager i 8 sognemøder og spiller til hvert møde 3-4 salmer. Hvert møde varer 2,5 timer, og efter samtale med organisten vurderer menighedsrådet, at der kræves kort forberedelse til mødet á ½ timer pr. gang.

Det samlede tidsforbrug vurderes til 24 timer.

 

Organisten deltager i 8 sogneaftener og 4 salmesangsaftener.

Sogneaftener varer 3 timer pr. gang og organisten spiler 3-4 salmer pr. gang. Til hvert møde vurderer menighedsrådet efter samtale med organisten at der kræves kort forberedelse til mødet á ½ timer pr. gang.

Salmesangaftener varer 1 ½ time pr. gang, og forløber således, at organisten præsenterer en række salmer, deres musikhistoriske baggrund, samt deres indplacering i kirkeåret. Efter samtale med organisten vurderes tidsforbruget til forberedelse til 8 timer pr. gang.

Det samlede tidsforbrug vurderes således til 62 timer (24+38)

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.