Beregningsvejledning - Tjenester ved andre kirker

Artikelindeks

 

11. Tjenester ved andre kirker

Udgangspunktet for vejledningen og det tilhørende værktøj/regneark er, at en fuldtidsstilling udgør 1680 timer og herudover holder organisten ferie i fem uger samt en uges særlige feriedage. Dette får særlig betydning også i forbindelse med vurderingen af omfanget af en eventuel vikardækning af nogle af arbejdsopgaverne.

Fuldtidsstilling

Organistfunktionens omfang har 1680 arbejdstimer excl. ferie/1924 løntimer og er således en fuldtidsstilling. Menighedsrådet har derfor behov for et budget til at dække de tjenester, der skal vikardækkes i ferien. Det er op til menighedsrådet at vurdere i hvilket omfang, der er behov for vikardækning under organistens fravær for at dække varetagelsen af opgaverne. Det vil typisk dreje sig om gudstjenester og kirkelige handlinger.

Det er menighedsrådet, der tager stilling til hvilken vikarordning, der ønskes samt om rådet eventuelt vil indgå i samarbejdsaftaler herom.

Såfremt der er ansat flere organister ved samme ansættelsesmyndighed, vil det ofte være naturligt at disse vikarierer for hinanden. Det betyder, at arbejdsopgaver, der skal løses i ferier og på fridage, bliver et spørgsmål om arbejdsplanlægning. Der skal altså med andre ord ikke lægges tid ind i stillingerne til løsning af disse opgaver.

2 fuldtidsstillinger

Organistfunktionens omfang gøres til 3360 timer svarende til 2 fuldtidsstillinger. Da der er tale om reelle arbejdstimer er det alene et planlægnings og arbejdstilrettelæggelses spørgsmål at få dækket løsningen af arbejdsopgaverne under organisternes ferie. Udgangspunktet er således, at organisterne ikke holder ferie på samme tid.

 

Vikardækning i nabokirken

Organistfunktionens omfang er 1200 arbejdstimer excl. ferie. Stillingen er således ikke på fuld tid. Nabokirken har en tilsvarende stilling og ønsker at indgå samarbejde om vikarforpligtelse i ferier. I ferien skal der kun spilles til gudstjenester og kirkelige handlinger og menighedsrådene opgør derfor vikartimetallet til 60 timer, som tillægges hver af stillingerne.

Menighedsrådene skal i denne forbindelse være opmærksom på, om antallet af gudstjenester reduceres i sommerperioden.

 

Fuldtidsstilling og en deltidsstilling ved samme kirke

Menighedsrådet skal være opmærksomt på, at arbejdstiden for en deltidsansat organist er fastlagt i ansættelsesaftalen. Med mindre andet aftales, kan det derfor ikke forlanges, at den deltidsansatte organist arbejder på andre tidspunkter end de fastlagte.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.