Vejledende time- og vikarsatser

Udgivet af DOKS og Organistforeningen.

Herunder følger vejledende time- og vikarsatser for tidsbegrænsede ansatte organister.

DOKS og Organistforeningens minimumssatser for timeløn sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling af organister i henhold til EU's deltidsdirektiv.

Satserne anvendes almindeligvis ved den individuelle ansættelse, når menighedsrådet hyrer en organistvikar til en højmesse eller en kirkelig handling, fordi den faste organist er fraværende f.eks. på grund af en arbejdsfri weekend.  

Timesatser inkl. pensionsbidrag DOKS-organister PO/KMOK-organister
Grundbeløb 31. marts 2012 243,83 kr. 190,48 kr.
Nutidskroner 1. okt. 2022 277,34 kr. 216,66 kr.

 

Timesatserne er beregnet på baggrund af de overenskomstfastsatte løndele inklusiv pension.

Foreningerne anbefaler at tage udgangspunkt i følgende vikarsatser. Samtidig henledes opmærksomheden på at varigheden af arbejdsopgaven kan variere som følge af arbejdsopgavens karakter. F.eks. kan musikønsker til begravelse/bisættelse betyde en øget arbejdsmængde ud over standardsatsen på 3,5 timer. Der bør tages konkret afsæt i den pågældende arbejdsopgave som ønskes løst.

Vikarsatser:
Nutidskroner 1. okt. 2022

DOKS-organister

PO/KMOK-organister
Højmesse: 7 timer 1.941,37 1.516,60
Kirkelig handling: 3,5 timer 970,69 758,30
Dagsats: 7,4 timer 2.052,31 1.603,26

Af time- og vikarsatserne ydes feriegodtgørelse efter ferielovens regler svarende til 12,5 procent.

Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår bør indgås skriftligt forinden organistopgaven udføres. Der kan som hidtidigt aftales kørselsgodtgørelse efter SKATs til enhver tid gældende satser.