Excel-dokument til stillingsberegning

 

Klik her for at hente Excel-dokument til beregning af stilling(er).

OBS - for at kunne tilføje ekstra felter kan det være nødvendigt at ændre i indstillingerne for makrosikkerhed.
Vælg Funktioner->Makro->Sikkerhed og sæt sikkerhedsindstillingen til "mellem".
Programmet skal genstartes og når dokumentet åbnes skal vælges "Med makroer" når advarslen vises.