Samtykke

Samtykke ved indmeldelse i DOKS

Medlemskab

Når du bliver medlem i DOKS, har foreningen behov for at registrere dine oplysninger for at kunne varetage dine interesser bedst muligt. Ved din indmeldelse accepterer du derfor, at DOKS registrerer og anvender dine personlige oplysninger.

Du accepterer at dine oplysninger kan blive:

 • Brugt internt i DOKS (sekretariat, bestyrelse og tillidsrepræsentanter)
 • Brugt i forbindelse med varetagelse af enkeltsager som vedrører dig (forhandlingssager, personsager, ophavsretslige anliggender m.m.), og i den forbindelse:
 • Videregivet til 3. part i forbindelse med sager, f.eks. arbejdsgiver, stiftsadministration, Kirkeministeriet, Gramex, Performex, Filmex, Copy-dan, PFA-pension, DOKS’ advokat, DOKS’ revisor m.fl. når det er nødvendigt for at overholde foreningens forpligtelser til dig som medlem.
 • Vist i medlemskontaktbog på DOKS’ hjemmeside, hvortil kun medlemmer har adgang.

Oplysninger som registreres og behandles

Til brug for DOKS’ sagsbehandling, forhandlingsforpligtelser og lovgivningsmæssige indberetninger registrerer og opbevarer DOKS følgende oplysninger om dig:

Personlige oplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnumre, cpr. nummer, uddannelse, uddannelsessted og år, tillidshverv.
Stillingsmæssige oplysninger: Ansættelsessted, skalaløn og tillæg, anciennitet.
Andre oplysninger: Oplysninger som følge af konkret sagsbehandling, f.eks. ifm. tillægsforhandlinger, helbredsoplysninger,

Opbevaring og behandling af data

Dine oplysninger opbevares i et medlemssystem og på en dokumentserver som er placeret lokalt hos DOKS, eller som hostes i overensstemmelse med datatilsynets regler om opbevaring af data. Oplysningerne behandles af DOKS’ personale, bestyrelse samt tillidsrepræsentanter, i det omfang der er behov for det. Systemerne administreres og vedligeholdes af IT-firmaer, med hvem DOKS har indgået dataleverandøraftale efter gældende regler herom.

Udmeldelse:

I forbindelse med indberetning til SKAT og andre offentlige myndigheder, opbevarer DOKS dine oplysninger indtil udgangen af det år hvor DOKS’ arkivpligt ophører. Efter udmeldelse af organisationen kan dine data i anonymiseret form blive gemt til brug for registrering af historiske oplysninger.

Dine rettigheder som medlem i forhold til DOKS’ behandling af dine personlige oplysninger

 • Du har ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger
 • Du har ret til at bede om indsigt om hvad der behandles elektronisk i forhold til dig.
 • Du har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen
 • Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, hvilket skal ske ved an anmodning fremsendt til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan DOKS kun behandle dine sager i yderst begrænset omfang, og det kan i yderste konsekvens betyde, at du ikke kan stå som medlem i DOKS.

Accept:

Ved din indmeldelse bekræfter du at du er:

 • Indforstået med, at dine personlige oplysninger kan behandles og videregives som ovenfor anført.
 • Gjort opmærksom på at du kan klage over behandlingen af personoplysningerne til Datatilsynet, datatilsynet.dk.
 • Indforstået med at det er frivilligt at acceptere denne samtykkeerklæring. Hvis du ikke giver samtykke, kan DOKS kun behandle dine sager i yderst begrænset omfang, og det kan i yderste konsekvens betyde, at du ikke kan stå som medlem i DOKS.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund, Store Kannikestræde 8, København K, tlf.: 3379 1685, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

                                      

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.