Kontingent

Fra 1. kvartal 2020. Priser pr. kvartal:

Aktiv-sektionen:  
Aktive:
Aktive med beskæftigelsesgrad under 50 %:
Aktive med beskæftigelsesgrad under 25 %:
1.635 kr.
960 kr.
455 kr.
   
Den Frie Sektion*:  
Aktive i den frie sektion:
Passive medlemmer, studerende**:
Passive medlemmer, pensionister:
Øvrige:
435 kr.
60 kr.
60 kr.
370 kr.
   
Indmeldelsesgebyr:
Genindtrædelsesgebyr:
0 kr.
½ års kontingent.

* i henhold til § 5.3.2 i vedtægterne.
** i henhold til § 5.1.4 og § 5.6 i vedtægterne.