Kontingent

Fra 1. kvartal 2022. Priser pr. kvartal:

Aktiv-sektionen:  
Aktive:
Aktive med beskæftigelsesgrad under 50 %:
Aktive med beskæftigelsesgrad under 25 %:
1.675 kr.
980 kr.
470 kr.
   
Den Frie Sektion*:    
Aktive i den frie sektion:
Passive medlemmer, studerende**:
Passive medlemmer, pensionister:
Øvrige:
  450 kr.
60 kr.
60 kr.
380 kr.
     
Indmeldelsesgebyr:
Genindtrædelsesgebyr:
0 kr.
½ års kontingent.

* i henhold til § 5.3.2 i vedtægterne.
** i henhold til § 5.1.4 og § 5.6 i vedtægterne.