• Wadden Sea International Organ Competition
  • Haderslev Drengekor
  • Sankt Matthæus Kirke
  • Jægersborg Kirke

Valg til DOKS’ bestyrelse

Ved DOKS’ ordinære generalforsamling tirsdag den 2. maj 2017 udløber valgperioden for følgende bestyrelsesmedlemmer: Poul Skjølstrup Larsen og Klaus Viggo Jensen.
Begge har meddelt bestyrelsen, at de er indstillet på at modtage genvalg. Bestyrelsen genopstiller på den baggrund Poul Skjølstrup Larsen og Klaus Viggo Jensen.


Bestyrelsen har desværre ikke været opmærksom på fristen for at meddele, hvilke bestyrelsesposter der i 2017 er på valg. Fristen er i vedtægten anført til at være den 10. februar. Bestyrelsen beklager fejlen og har på den baggrund besluttet at forlænge fristen for at anmelde andre kandidater med en måned til den 15. april 2017.
I henhold til vedtægterne, pkt. 14.8, skal andre kandidater meddeles til DOKS’ sekretariat, i år med den forlængede frist til den 15. april 2017. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslaget bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen.
Forslag, der ønskes til behandling på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen har forlænget fristen for forslag til den 1. april 2017.
Ovenstående er desuden blevet bekendtgjort for medlemmerne ved mail udsendt fra sekretariatet d. 3. marts 2017.
P.b.v.

Karin Schmidt Andersen
Formand
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.