Tema: Carl Nielsen – transskriptioner til og fra orgel

Tyngdepunktet i Carl Nielsens livsværk ligger uden for kirkens område: i koncertsalen, teatret og i den folkelige sang. Alligevel har han som bekendt efterladt sig en del musik med relation til kirke og orgel: en række salmemelodier, tre latinske motetter for blandet kor, 31 små præludier for orgel samt kæmpeværket Commotio. Størstedelen af disse værker blev til i hans senere år. I dette temanummer sætter vi fokus på musikkens vandring til og fra orglet: transskriptioner.

Carl Nielsens Commotio - en tolkning for orkester, 2000

Foto: Helene Krag JespersenMit forhold til Carl Nielsens Commotio har altid været lidt af et had-kærlighedsforhold - måske med en svag hældning mod det første … 

Der er noget indlysende fascinerende over de vældige udtryksmæssige og stilistiske sammenstød i Nielsens sidste værker. I blæserkvintetten, den sjette symfoni, klarinetkoncerten og de tre sidste klaverstykker kolliderer bagud- og fremadrettede tendenser gang på gang så voldsomt at det kan ligne såvel kunstnerisk overskud som tvivlrådighed. Og at en komponist kan skrive melodier til de to vidunderlige Bergstedt-tekster “Solen er så rød, mor” og “Jeg ved en lærkerede” så alment at de bliver fællesgods for en hel nation, og samtidig komponere sin labyrintisk modernistiske sjette symfoni, kender jeg faktisk ikke noget fuldgyldigt sidestykke til i den samlede musikhistorie. Men at han derefter fristes af de håndfaste kontrapunktiske stiløvelser der udgør store dele af orgelværket - og tilmed noterer at værket “er gjort med større dygtighed end alle mine andre ting” - kan med de sidste tre symfonier in mente virke næsten gådefuldt. Hvis ikke rent ud provokerende.

Bo Holten: Commotio - måske Carl Nielsens 7. symfoni

Foto: Agnete SchlichtkrullBo Holten tager imod med en kande te i sit hus i Kartoffelrækkerne med udsigt over søerne i København. Trods den afslappede påklædning og sommerfuldskægget er han tydeligvis en travl mand, der bl. a. har en masse Carl Nielsen på programmet. På bordet ligger partituret til ”Maskarade”, som han skal dirigere uddrag fra ved en kommende koncert. Holten er ud over sit virke som komponist en meget aktiv dirigent, både som leder af vokalensemblet Musica Ficta og som orkesterdirigent. Arrangementer, både for kor og for orkester, spiller også en stor rolle i hans virksomhed. Hans instrumentation af Commotio stammer fra 2000 og findes udgivet på Edition S og indspillet på Danacord med Odense Symfoniorkester under hans egen ledelse. Vi begynder med det grundlæggende spørgsmål:

Hvorfor egentlig lave en orkestertransskription af Commotio? 

Hans Abrahamsen: Orkestrering med benspænd

Det er en smuk sommerdag, da Hans Abrahamsen tager imod i sit hus i Lyngby. Katten ligger i solen. ”Han hedder Figaro og er et højt skattet medlem af familien”, fortæller Hans Abrahamsen. Selv er han, ud over at være en internationalt anerkendt komponist, også lærer i komposition og instrumentation på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Inden vi går i gang, foreslår han at vi lytter en optagelse af hans orkestrering med Aarhus Symfoniorkester og Michael Schønwandt igennem. Hans version af Commotio er stærkt præget af naturinstrumenterne horn, trompeter og pauker med deres charmer og begrænsninger. Under gennemlytningen gør han gentagne gange opmærksom på, hvad de gør ved musikken. Undervejs i samtalen går han hen til flyglet og demonstrerer naturinstrumenternes toneforråd.  

Vil du fortælle om baggrunden for din transskription?

”Commotio” igenigen

Af Ulrik Spang-Hanssen, professor ved Det Jyske Musikkonservatorium

 

Det var i 2003, at jeg blev bedt om at skrive en sammenlignende analyse og bedømmelse af de to instrumentationer af Carl Nielsens orgelværk ”Commotio”, der netop var blevet udfærdiget og havde haft deres uropførelse få år før, nemlig Karl Aage Rasmussens og Bo Holtens. På dette tidspunkt kort efter årtusindskiftet var det første gang, at dette værk var blevet orkestreret, og det skønnedes selvsagt at være interessant for dette blads læserkreds, hvorledes det var spændt af. Artiklen blev bragt i majnummeret samme år, og kan nemt findes på DOKS’ hjemmeside, og jeg vil gerne indlede med at sige, at jeg stadig står ved hvert ord, jeg skrev dengang.

Carl Nielsen-værker transskriberede for orgel - en oversigt

Carl Nielsen: Præludium, tema og variationer (tredje sats af blæserkvintet Op. 43) arrangeret for orgel af Jørgen Ellegård Frederiksen. Edition Wilhelm Hansen (Oprindelig: DOKS’ nytårspublikation 1996)

Carl Nielsen: Orgelalbum. Præludier, ”Min Jesus, lad mit hjerte få”, ”Tågen letter” og andre stykker for orgel. Redaktion: Lasse Toft Eriksen. Forlaget Mixtur.

Carl Nielsen: Festpræludium ved århundredeskiftet. WH

Organo Pleno. Dansk orgelmusik I. 25 frie orgelstykker 1650-1950.  Redaktion: Sven-Ingvart Mikkelsen, Jens Ramsing. Kirkemusikforlaget. Heri: Carl Nielsen: Festpræludium ved århundredeskiftet, arr. Finn Viderø

 

Mange har igennem tiderne lavet egne orgeltransskriptioner af Carl Nielsen-værker. I jubilæumsåret har man for eksempel kunnet høre Flemming Dreisig opføre Espansiva-symfonien i en orgelversion baseret på Leif Kaysers klavertransskription. Her skal der gives en oversigt over udgivne orgeltransskriptioner af værker af Carl Nielsen.

Anmeldelse: I Fyn er alting anderledes…

Povl Chr. Balslev: 49 bearbejdelser af melodierne til Carl Nielsens Salmer og åndelige Sange, Dania Cantans, vol. 9. Capella Hafniensis Editions, tlf.: 62 61 38 18 - mobil: 40 31 93 23 - mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Pris kr. 60,-  excl. moms og forsendelse.

Overskriften her er Carl Nielsens egne finurlige ord fra de sidste sider af hans ”Levende Musik”, og han fortsætter: ”… end i den øvrige Verden, og hvem, der giver sig Tid til at lytte, skal nok erfare det. (…) Bierne synger med en særlig fynsk Klang (…) Ogsaa Stilheden synger i den samme Tone, og selv Træerne drømmer og taler i Søvne det fynske Maal”. Han slutter sin lille bog med opfordringen om ”blot at lytte og lade Sangen komme, som den selv vil”.

Anmeldelse: Anvendelig, men lidt tam korsamling

Carl Nielsen: 30 salmer for blandet kor. Forlaget Mixtur 2015. Vejl. pris kr. 99,-.

 

Lasse Toft Eriksen har for forlaget Mixtur udvalgt 30 af Carl Nielsens salmer og åndelige sange og samlet dem i et hæfte i en udsættelse for 4-stemmigt blandet kor. Han beskriver selv i forordet, at han bevidst har lagt sig tæt op ad originalen. De fleste melodier stammer fra Nielsens egen Salmer og Aandelige Sange; andre er først udgivet i forbindelse med Nielsens mere folkelige udgivelser til brug for folkeskolen eller folkehøjskolen, og nogle er oprindeligt fra enkelttryk.

Kids and organs

Ivrige elever fra tredje klasse, der står i kø for at prøve at spille orgel, var en af de ting man kunne opleve ved konferencen International Days, som fandt sted 19. og 20. august på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.  En konference, hvor organister fra Danmark og Europa mødtes og talte om emnet: Børn, Unge og Orgel.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.