Et orgelværks skæbne - lidt om reception og interpretation af Max Regers orgelmusik

Af Erik Haumann, organist i Risskov Kirke

Hundrede særdeles aktive år er nu gået siden Max Regers død. Og et studium af receptionen og interpretationen af hans musik fra komponistens samtid og fremefter giver en klar afglans af denne periodes skiftende idealer, og det viser i stærk grad, hvor utrolig kort et tidsrum der skal til for at vende op og ned på værdinormernes fortegn.

Visioner for fremtidens kirkemusik

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS

I foråret 2016 afsluttede styregruppen for analyse af kirkemusikskolerne et flerårigt arbejde, som havde til formål at undersøge skolerne og de uddannelser de udbyder set i relation til folkekirkens behov for kirkemusikere i de kommende år.
Styregruppen indstillede i analyserapporten, at kirkeministeren skulle iværksætte et visions- og strategiarbejde for kirkemusikskolerne. Dette ønske har ministeren efterfølgende imødekommet. Den overordnede formulering af kommissoriet for dette visions- og strategiarbejde åbner for en væsentlig drøftelse af begrebet kirkemusik og fremtidens kirkemusiker (se uddrag af kommissoriet andetsteds på siden).

Klumme - Udfordringer og opmuntringer

Disse linjer skrives kort efter hjemkomsten fra Nordisk Kirkemusiksymposium i Göteborg. En reportage fra symposiet kommer i novembernummeret. Men en vigtig erfaring skal nævnes allerede her: Det viste sig, at der i alle de nordiske lande foregår temmelig parallelle diskussioner om kirkemusikkens stilling i samfundet og dens fremtidsudsigter.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.