Stillingsopslag:

Sct. Mortens Kirke og Randers Klosterkirke

 

Sct. Mortens Kirke og Randers Klosterkirke

Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse

Stillingsstørrelse: 37 timer

Ansøgningsfrist: 14.06.2017 kl. 12.00

 En stilling som 2. organist ved Sct. Mortens Kirke og Randers Klosterkirke, Sct. Mortens Sogn Randers, er ledig pr. 1. august 2017. 

Sct. Mortens Sogn søger en dygtig og engageret organist og korleder. Kirkemusikken, i særdeleshed i den klassiske tradition, prioriteres højt i Sct. Mortens Sogn. Det forventes derfor, at 2. organisten er med til at fastholde og videreudvikle det høje musikalske niveau ved både gudstjenester og koncerter. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

Stillingen omfatter bl.a.: 

  • Deltagelse i gudstjenester og kirkelige handlinger

  • Medvirken ved de månedlige gudstjenester på sognets 3 plejecentre, ved kirkens sangerlaug, ved højskoleformiddage, personalemøder, ved enkelte konfirmandforberedelsestimer m.m.

  • Ansvar for ledelse og udvikling af kirkens børnekor.

  • Ansvar for ledelse og udvikling af kirkens Vokalensemble (blandet voksenkor, som de seneste år har opført en række større kirkemusikalske værker, ofte i samarbejde med Randers Kammerorkester)

  • Ledelse og udvikling af kirkens blandede ungdomskor, som medvirker ved gudstjenster og koncerter - i samarbejde med 1. organisten

      

Sct. Mortens Kirke er en stor middelalderkirke bygget i slutningen af 1400-tallet, med et fantastisk kirkerum og et orgel som må være mange organisters drøm. Orglet i Sct. Mortens Kirke er et 52 stemmers symfonisk orgel (3 manualer og pedal) Den mere intime Klosterkirke stammer tilbage fra midten af 1800-tallet. Her er et pneumatisk orgel på 14 stemmer (2 manualer og pedal). Desuden forefindes kororgel (4 stemmer) og klaver i Sct. Mortens Kirke, samt klokkespil med stokklaviatur som dog varetages af 1. organisten. 

Begge ligger centralt i Randers bymidte. Sognet har ca. 8.628 indbygger hvoraf ca. 6.668 er medlemmer af folkekirken. 

I Sct. Mortens Sogn arbejde menighesrådet for, at der gode rammer for organisternes arbejde. Der er en god tone og et godt kollegialt samarbejde mellem sognets 10 ansatte. 

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.  

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347,30kr. – 362.324,00  kr. årligt (nutidskroner).  

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419,42 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. 

Årslønnen for en ansøger med ”kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse” (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.921,79 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584,09 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 29.084,24 kr. (nutidskroner). 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådet formand Merete Nissen på telefonnummer 8646 1104/2126 1904 eller hos organist Christian Præstholm tlf:: 5121 1360. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Sct. Mortens Sogns Menighedsråd, Staldgårdsgade 2, 8900 Randers C eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. juni 2017 kl. 12.  

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted  onsdag d. 21. juni fra kl.13. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

 

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.