Stillingsopslag:

Sortebrødre kirke

 

Sortebrødre kirke

Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 13. 05. 2017 kl. 12

 Organist ved Sortebrødre Kirke i Viborg 

Stillingen som organist ved Sortebrødre Kirke, Søndre Sogn, Viborg, bliver ledig pr. 1. august 2017, da vores organist gennem over 30 år går på pension. 

Derfor søger vi en dygtig, engageret og samarbejdsorienteret organist til at indgå i vores team omkring kirken sammen med de andre medarbejdere, menighedsråd og frivillige. Vi ønsker os en organist, som både kan være med til at fastholde det nuværende høje niveau i vores musikalske aktiviteter og har lyst til at bidrage til at videreudvikle sognets musikalske profil. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

Som organist ved Sortebrødre Kirke bliver dine hovedopgaver: 

 • Højmesser, gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter i kirken og kirkegårdskapellet samt plejehjemsgudstjenester

 • Ledelse af kirkens ungdomskor med 16 ansatte (4 på hver stemme) samt af vores to kirkesangere

 • Planlægning og afvikling af sognets koncert- og musikaktiviteter i samarbejde med menighedsrådet(s arrangementsudvalg).

 • Gennemførelse af koncerter selv, med kirkens kor og sammen med forskellige konstellationer af andre musikere og sangere

 • Klaverspil til fællessang ved møder og arrangementer - højskoleeftermiddage, syng-sammen arrangementer m.v.

 • Deltagelse i aktiviteter med konfirmander og minikonfirmander

 • Evt. ledelse af babysalmesang

 • Medvirken ved enkelte tjenester i Viborg Domkirke (aftales konkret)

 • Samarbejde med byens øvrige organister om bl.a koncertplanlægning

 • Administrative opgaver i forbindelse med koncerter o.lign.: styring af sognets koncertbudget, ansøgning om støttemidler, udarbejdelse af info- og pr-materiale i til avis, hjemmeside m.m. i samarbejde med kordegnen 

Vi forventer, at du: 

 • er uddannet organist - enten med en kirkemusikalsk kandidatgrad eller med bestået eksamen i orgel- og korledelse - og en lyst til fortsat at udvikle din musikalske faglighed

 • er musikalsk alsidig med et solidt klassisk fundament

 • vil bidrage til en bredde i udbuddet af arrangementer samtidig med at et højt musikalsk niveau fastholdes

 • kan varetage korledelse af kirkens ungdomskor og bidrage til udvikling af sognets koraktiviteter

 • har lyst til at arbejde med børn og unge

 • kan koordinere samspil med andre musikere

 • har en interesse i kirkens arbejde, og vil bidrage til kirkens liv og vækst

 • er imødekommende og udadvendt og har et godt humør

 • er fleksibel og har lyst til et konstruktivt samarbejde med kolleger, præster og menighedsråd i og uden for sognet,

 • kan arbejde selvstændigt  

Vi kan tilbyde dig et godt sted at være organist, hvor du får gode muligheder for at få indflydelse, afprøve nye ideer og indgå i et berigende arbejdsfællesskab omkring kirken. Det daglige team omkring kirken består udover organisten af kordegn, kirketjener og to sognepræster.  

Søndre Sogn er et bysogn i Viborg med ca. 7.500 indbyggere. Kirken og sognegården ”Sortebrødrehus” ligger i en grøn oase midt i Viborgs gamle bymidte. Vi er i gang med at forberede en udvidelse af Sortebrødrehus, som vi håber at gennemføre i løbet nogle få år. Når det er sket, bliver der et kontor til organisten i huset. Indtil da deler organisten arbejdsværelse med kirketjeneren i Sortebrødrehus. 

Ud over de kirkelige handlinger og konfirmandundervisning består aktiviteterne i sognet bl.a. af  højskoleeftermiddage, studiekredse, filmaftener, foredrag og babysalmesang. Kirken og sognet har en aktiv musikprofil med en række koncerter hvert år, heraf som regel et par stykker med kirkens eget kor. 

Orglet i Sortebrødre Kirke er et Bruno Christensen orgel fra 1985 med 41 registre, 3 manualer og pedal. Se en nærmere beskrivelse af orgelet på kirkens hjemmeside under ”Historie” – orgelet.  

Af instrumenter ud over orgelet har vi  

 • Et cembalo fælles med Viborgs øvrige kirker. Det har sin faste plads i Sortebrødre Kirke

 • Et flygel i Sortebrødrehus 

”Ud af huset” er der tradition for et godt samarbejde med byens øvrige organister, bl.a. vedr. planlægning af koncerter og udgivelse af programmet ”Klassisk i Viborg”, ligesom der også samarbejdes om Viborg Internationale Kirkemusikfestival, som blev afholdt første gang i 2016 og skal finde sted igen i 2018. 

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017. 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Viborg Domprovsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. 

Ansættelse sker ved Søndre Sogns Menighedsråd, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg. 

Du kan læse mere om sognet, orgelet m.v. på www.sortebroedrekirke.dk 

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 297.347 og kr. 362.324 årligt (1. april 2017 niveau). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem kr. 38.257 og kr. 59.419 kr. (1. april 2017 niveau). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. 

Årslønnen for ansøgere som kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.921 årligt (1. april 2017 niveau) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (1. april 2017 niveau). Indplacering sker efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 22.308 (1. april 2017 niveau) for tjeneste ved 1 kirke. 

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Line Kjeldsen på 40323633 (på hverdage bedst efter 15.30) eller sognepræst Hannah Lyngberg-Larsen på 86621142. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  eller med post til Søndre Sogns Menighedsråd, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg, mærket ”Organist”. 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest lørdag den 13. maj 2017 kl. 12.00.  

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 23. 

Der vil være 3 måneders prøvetid, og der der vil blive indhentet børneattest samt referencer efter aftale med ansøgeren.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.