Stillingsopslag:

Dalum Sogn

 

Dalum Sogn
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 15. 05. 2017 kl. 12.00

 

Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor fleksibilitet, samarbejdsvilje og evne til selvstændigt at planlægge sin arbejdstid under skiftende belastninger er væsentlige forudsætninger. 

Stillingen ønskes besat 1. juli 2017. 

Dalum Sogn er et stort forstadssogn med mange kirkelige handlinger, god kirkegang og stor tilslutning til kirkens aktiviteter.  Dalum Kirke danner ramme for en mangfoldighed af aktiviteter. Vi ønsker med vores middelalderkirke og moderne sognegård at virke i lokalsamfundet som en åben og levende kirke for mennesker i alle aldre og alle livssituationer. Dalum Kirke er kendetegnet ved at lægge vægt på et levende gudstjenesteliv med musik på højt niveau. Forkyndelse, salmesang, kirkemusik og æstetik tænkes sammen til en helhed, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd. Kirken er en samtalestation i sognet. Med et bredt udvalg af kirkelige, kulturelle og folkelige aktiviteter ugen igennem ønsker vi at være med til at skabe sammenhæng mellem kristendommens budskab og det moderne samfund. Det er målet at Dalum Kirkes gudstjenester og aktiviteter indgår i et med- og modspil til livet i dagens samfund.  

Vi forventer, at du: 

 • Indgår i et nært samarbejde med kirkens to præster om gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger/aktiviteter
 • Er imødekommende, initiativrig og har gode samarbejdsevner
 • Deltager i det ugentlige kalendermøde
 • Leder kirkens kantori
 • Har din force i den klassiske kirkemusik og er åben for nyere stilarter
 • Har indsigt i og forståelse for kirkens liv
 • Er uddannet organist. Ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen vil blive foretrukket 

Organisten skal udover højmesse og kirkelige handlinger varetage følgende: 

 • Arrangere kirkekoncerter i samarbejde med menighedsrådet
 • Medvirke ved særlige gudstjenester såsom nytårsnat, påskelørdag, aftensang, samt minikonfirmandundervisning, arrangementer med musikledsagelse m.m.
 • Diverse administrative opgaver 

Vi tilbyder: 

 • Godt orgel bygget i 1986 af orgelfirmaet Marcussen og Søn. Orglet har 26 stemmer, 2 manualer og pedal
 • Inspiration og støtte til musikalske arrangementer i samarbejde med et velfungerende aktivitetsudvalg
 • To initiativrige præster og et engageret menighedsråd
 • Dedikerede medarbejdere og et særdeles godt arbejdsmiljø
 • En aktiv menighed med mange frivillige 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til uddannelse med reference til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS). Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten, herunder forhandling af kvalifikationstillæg. 

Se www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Stillingen har hidtil været klassificeret som en tjenestemandsstilling i lønramme 34. 

Der er tre måneders prøvetid. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen. 

Nærmere oplysninger om stillingen på kirkens hjemmeside www.dalumkirke.dk eller hos sognepræst Dorthe Tofte-Hansen, tlf. 66132060, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. 

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til Dalum Kirkekontor, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest mandag den 15. maj 2017 kl. 12.00 

Prøvespil og samtaler afholdes tirsdag den 23. maj og onsdag den 24. maj 2017.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.