Stillingsopslag:

Sundby kirke

 

Sundby kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 30. 04. 2017 kl. 12.00

 Sundby sogns menighedsråd søger en organist til Sundby Kirke i Sundby/Nathanaels pastorat. Der er tale om en fuldtidsstilling, som ønskes besat snarest muligt. 

Vi søger en organist, der 

 • brænder for kirkemusik på højt niveau, både klassisk og rytmisk

 • vægter koncertlivet højt som en naturlig del af kirkens liv og kan slå til lyd for det

 • har sans for liturgi, og kan lade musikken tale i kirkens forkyndelse

 • har flair for ledelse af kirkens korsangere, der medvirker ved højmesserne,

 • har lyst til – og gerne erfaring med – at deltage i arbejdet med såvel kirkens yngste som kirkens ældre i form af kor, børnekirke, sangeftermiddage mv.

 • trives i samarbejdet med såvel ansatte som frivillige og vil medvirke til at udvikle menighedslivet 

Vi tilbyder 

 • Engagerede kolleger og et meningsfuldt arbejde

 • Godt samarbejde med menighedsråd, herunder med et velfungerende musikudvalg

 • Et arbejdssted med respekt for hver enkelt medarbejders særlige kompetencer

 • En fleksibel og varieret hverdag

 • Stor kontaktflade

 • Orglet i Sundby kirke: Frobenius 1965 (renoveret 2012), 21 stemmer, neobarok klang

 • Desuden er der et Yamaha flygel i kirken 

To sogne – et pastorat 

Sundby sogn og Nathanaels sogn er to selvstændige sogne, som siden 2011 har været organiseret som et fællespastorat under navnet Sundby/Nathanaels pastorat. Der er i alt ansat 5 præster, hvoraf to også arbejder ved Mødested Amager, 2 organister, 2 kordegne og 4 kirketjenere (en deltid) og 8 korsangere (4 ved hver kirke). Der er især samarbejde mellem præsterne og organisterne ved de to kirker om gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer. Det forventes at den nye organist indgår helhjertet i dette samarbejde. Flere oplysninger om sognene findes på deres hjemmeside: www.amagerbrokirkerne.dk 

Stillingen 

Dine arbejdsopgaver som organist udføres fortrinsvis i Sundby Kirke, men du og organisten i Nathanaels Kirke vikarierer for hinanden på fridage, i ferier og efter nærmere aftale mellem menighedsrådene.  

Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge med 5 dages arbejdsuge, hvor der er en fast fridag pr uge., herudover aftales en ugentlig (løs) fridag. Søndag er normal arbejdsdag, men organisten har ret til 2 friweekender pr. kvartal. Arbejdstiden er til dels fleksibel, hvor der kan forekomme mellemtimer. 

Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten. Se www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn (nyt lønsystem pr. 1. april 2012) mellem 297,347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38,258 kr.  – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.  

Årslønnen for ansøgere med præliminær orgeluddannelse (PO) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Det vil sige en bruttoløn (nyt lønsystem pr 1. april 2012) på 286.921 kr (trin 1) eller 300.541 kr (trin 2) i nutidskroner. (Indplacering sker efter anciennitet.) Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør (i nutidskroner) årligt 22.038,34 kr for tjeneste ved 1 kirke, 29.105,09 kr. for tjeneste ved 2-3 kirker, 34.609,21 kr. for tjeneste ved 4 eller flere kirker. 

Ansættelsen sker på prøve de første 3 måneder. 

Spørgsmål 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand i Sundby Rolf Kallesøe, tlf. 40 46 34 54, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., kontaktperson i Sundby Ulrik Baad, tlf. 20 72 02 56 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller organist i Nathanael kirke Flemming Friis, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Ansøgningsfrist mv. 

Ansøgning med beskrivelse af tidligere erfaring sendes til Sundby sogns menighedsråd, Oliebladsgade 2, 2300 S. E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Prøvespilning suppleret med ansættelsessamtale påregnes gennemført i uge 19 og 20.
Ansøgningsfrist: 30. april 2017, kl. 12.00

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.