Stillingsopslag:

Haarby Kirke og Løgismose Kapel

 

Haarby Kirke og Løgismose Kapel
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 26 timer
Ansøgningsfrist: 24. 04. 2017

En stilling som organist ved Haarby Kirke og Løgismose Kapel, Haarby Sogn er ledig pr. 1. september 2017. Stillingen er på 26 timer pr. uge. 

Organisten skal varetage følgende opgaver:  

Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Haarby kirke og ca. 1 gang om måneden ved Løgismose Kapel 

Medvirke ved gudstjenester på 2 plejehjem, ca. 12 gange årligt 

Medvirke ved minikonfirmandundervisning og i mindre omfang konfirmandundervisning  

Arrangere og deltage i koncerter i samarbejde med menighedsråd og kirkesanger 

Opbygge og lede kirkekor 

Og i øvrigt forefaldende opgaver 

Haarby Sogn har 3000 antal indbyggere, 7 antal ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved en flot stor landsbykirke med bred opbakning i sognet og stabil kirkegang. Der stiles efter at erhverve et flygel til kirkerummet.  

Orglet i Haarby Kirke er et Frobenius orgel med 14 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Orglet i Løgismose Kapel er et mindre orgel.  

Vi forventer, at du: 

  • Har et bredt musikalsk fundament og vil indgå i et konstruktivt samarbejde med kirkens præster, øvrige medarbejdere og menighedsråd

  • I jobbet er der gode muligheder for at sætte dit personlige præg på stedets musikliv

  • Har erfaring med at opbygge og lede kor 

Ansættelse sker ved Haarby Sogns Menighedsråd beliggende Fyens Stift, Assens Provsti 

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.  

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. – 357.957  kr. årligt (nutidskroner).  

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. – 58.703,27 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. 

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 283.464 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 296.961 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet 

Der er  rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.039,47 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke/28.733,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker/34.192,8 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.  

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Inge Skonberg på telefonnummer 30 54 49 75/mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..   

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand Kirsten Dahl Andersen, Holmevej 1, 5683 Haarby eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24. april 2017.  

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 18 og 19. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.