Stillingsopslag:

Sct. Peders Sogn, Næstved GENOPSLAG

 

Sct. Peders Sogn, Næstved

Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse GENOPSLAG

Stillingsstørrelse: 37 timer – med mulighed for at timerne deles mellem flere ansatte

Ansøgningsfrist: 15.04.2017

 Sct. Peders Sogn i Næstved søger organist 

Pr. 1. juli i år bliver den ene stilling som organist på fuld tid i Sct. Peders Sogn, Kirkepladsen 5 i Næstved ledig.  

Vi søger derfor én – eller evt flere på deltid - engagerede organister med gode samarbejdsevner, der vil være med til at præge den musikalske udvikling omkring sognets mangeartede aktiviteter i samarbejde med vores nuværende organist og præster, med sognets øvrige ansatte samt frivillige og menighedsråd.  

Sct. Peders kirke, som ligger midt i Næstved by, råder over to nye orgler, et stort romantisk orgel og et mindre renæssanceorgel. Sognegården, hvor mange af sognets aktiviteter finder sted, ligger tæt på kirken.
 

Kvalifikationer 

 • Bestået eksamen i orgel- og korledelse eller med en kirkemusikalsk kandidatgrad.

 • At kunne gøre sig fortrolig med og betjene begge orgler i Sct. Peders Kirke (Læs nærmere om orglerne på www.sct.pederskirke.dk under ’musik i kirken’).

 • Musikalsk alsidighed indenfor såvel det klassiske repertoire som det rytmiske.

 • Allerede erhvervede erfaringer som organist vil være en fordel.

 • Erfaringer med ledelse af børne- og ungdomskor

 • Lyst og evne til at arbejde med børn.

 • Gode samarbejdsevner både i forhold til parløb med kollega og til de øvrige ansatte og aktive omkring kirken. 

Arbejdet omfatter  

 • Højmesser, gudstjenester og andre kirkelige handlinger ved kirken, i byens to kapeller, på sognets plejecentre og Næstved Sygehus, samt planlagt vikariering i nabosogn jfr. gældende samarbejdsaftale.

 • Ledelse af børnekor og pigekor (16 piger, ansat som kirkekorsangere).

 • Gerne ledelse af babysalmesang.

 • Assistere ved undervisning af konfirmander og minikonfirmander.

 • Deltagelse i skole/kirke samarbejde.

 • Akkompagnement til fællessang ved møder mv.

 • Deltage i planlægning og afvikling af koncerter mv i samarbejde med organist og musikudvalg.

  (Se i øvrigt ’arbejdsbeskrivelse’ på www.sct.pederskirke.dk under ’ledige stillinger’) 

Det er vigtigt at kunne indgå i et tæt og fleksibelt samarbejde med vores nuværende organist om planlægning og fordeling af opgaverne. Han vil dog indtil videre stadig fungere som den nærmeste foresatte for de 16 piger, der er ansat som kirkekorsangere, herunder bl.a. være ansvarlig for deres arbejdsplan.
 

Ansættelsen 

Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2017 – eller snarest muligt derefter. 

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. og 357.957 kr. årligt (nutidskroner) Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. og 58.703,27 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basislønsystem.  Basisløntrin 1 udgør 283.464 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 296.961 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 22.039,47 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Der vil være 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest og referencer efter aftale med ansøgeren.
 

Nærmere oplysninger om stillingen 

kan fås hos menighedsrådsformand Lene Cortz 22 12 64 96, organist Chr. Kampmann Larsen 40 96 57 61 (med hvem man også kan aftale besøg i kirken) eller pastor Karen Marie Bøggild 20 21 74 41. 

Ansøgningen stiles til Menighedsrådet for Sct. Peders Sogn og sendes til e-mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 

Ansøgningsfristen er lørdag d. 15. april 2017.

 

 

 

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.