Stillingsopslag:

Elsted Kirke

 

Elsted Kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 31. 03. 2017

En stilling som organist ved Elsted Kirke, Aarhus Nordre Provsti, Aarhus Stift er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2017 eller snarest derefter.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
  

Vores organist gennem mange år er netop gået på pension, og vi søger derfor en efterfølger – en dygtig kirkemusiker, der kan påtage sig det musikalske ansvar for gudstjenesterne og de kirkelige handlinger og i samarbejde med menighedsråd, præster og øvrige ansatte aktivt virke for et levende musikliv omkring vores kirke og sognegård.  

Organisten skal bl.a. varetage følgende opgaver: 

 • Det musikalske ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder også forskellige plejehjems-, børne- og specialgudstjenester.
 • Medvirken ved konfirmandundervisningen og minikonfirmandaktiviteter.
 • Planlægning og afvikling af kirkekoncerter og musikalske arrangementer i samarbejde med menighedsråd og kirkens præster.
 • Medvirken ved arrangementer i sognegården.
 • Korledelse. 

Vi forventer, at den, der ansættes: 

 • Er en dygtig kirkemusiker, som har sans for liturgien, og som lægger vægt på musikkens betydning for gudstjenesten.

 • Mestrer både den klassiske og rytmiske musikgenre.

 • Er initiativrig, fleksibel og åben overfor nye ideer og samarbejdsmuligheder.

 • Er indstillet på aktivt at medvirke til udviklingen af musiklivet omkring kirken.

   

  Om Elsted Sogn

  Elsted Sogn har ca. 5000 indbyggere og 4192 folkekirkemedlemmer, og der er pt. 9 ansatte  i sognet. Sognet er en del af en større forstad til Aarhus, som omfatter yderligere to sogne med en blandet befolkningssammensætning såvel alders- som erhvervsmæssigt. Kirken er fra middelalderen og gennemgik senest i 1995 en større restaurering. Orglet er fra samme år, bygget af Frobenius og har 16 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Til kirken hører endvidere en sognegård med kirkekontor og mødelokaler. I sognegården disponeres over et koncertflygel af mærket C. Bechstein.

   

  Ansættelse sker ved Elsted Sogns Menighedsråd, Aarhus Nordre Provsti.

   

  Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

   

  Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

   

  Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

  Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

  Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 263.216 kr. – 384.700 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 269.965 kr. (nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.288,68 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


  Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. – 357.957 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. – 58.703,27 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

   

  Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 283.464 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 296.961 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

  Rådighedstillægget udgør årligt 22.039,47 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke /  28.733,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 34.192,08 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

  Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

   

  Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jørgen Andersen på tlf. 40436227 eller sognepræset Iben Vinther Nordestgaard på tlf. 24402384.

   

  Asøgningen med relevante bilag sendes til Menighedsrådsformand, Kjeld Juul Christiansen, Elsted Sogn, Elsted Kirkeplads 1, 8520 Lystrup eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. marts 2017.

   

  Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 17 og 18.

   

  Menighedsrådet forbeholder sig at kunne indhente referencer.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.