Årgang & udgave

ORGANISTBLADET

Nr. 10 oktober 2014 - 80. årgang
default horizontal zone
Klumme
KlummeMargrethe T. ØstergaardVidere! Det har været en glædelig udvikling i de senere år, at medarbejderne ved kirkerne har følt et større arbejdsfællesskab, uanset hvilken profession man repræsenterede. I mange større kirker er antallet af både kirketjenere, kordegne og organister øget, ofte suppleret med en sangpædagog og/eller en kirke- og kulturmedarbejder (tidligere benævnt sognemedhjælper). Fra ministeriets og menighedsrådenes side er der ingen tvivl om, at det er praktisk at kunne håndtere de ansatte med...Læs mere >>
Stillingsopslag på doks.dk
BestyrelsenSom følge af ændringer i regler og praksis omkring stillingsopslag, har vi i de seneste par år oplevet at stadig flere relevante stillingsopslag for DOKS-medlemmer udelukkende bringes på jobnet.dk, eller at menighedsråd ønsker stillingsopslag udenfor de deadlines som er en forudsætning for at annoncer kan optages i Organistbladet.   Det er naturligvis DOKS’ primære interesse, at relevante stillingsopslag når den bredest mulige skare af DOKS-medlemmer. DOKS’ bestyrelse har derfor besluttet, at...Læs mere >>
Tema: Efter- og videreuddannelse
Tema: Efter- og videreuddannelse Mikael GarnæsFørst skal vi have terminologien i orden. Der skelnes mellem videreuddannelse, der er kompetencegivende, hvis man fortsætter med f. eks. solistklasse eller masteruddannelse, og efteruddannelse, som normalt er et kortere, ikke-kompetencegivende forløb. Typisk vil det være yngre DOKS’ere, der går ombord i en videreuddannelse, mens man senere i karrieren oftest vil benytte sig af efteruddannelsestilbuddene.   Når det drejer sig om en kompetencegivende videreuddannelse, foregår det naturligvis på...Læs mere >>
Efteruddannelse i rytmisk musik
Efteruddannelse i rytmisk musik        Inga LindmarkEn dag læste jeg en annonce i Organistbladet fra Løgumkloster Kirkemusikskole: ”Efteruddannelse i rytmisk musik for organister”.   Fedt, tænkte jeg – endelig en mulighed for at blive klogere på det. Der var nemlig lagt op til et forløb på i alt 90 lektioner fordelt over todages moduler en gang om måneden, begyndende i august 2013 og med slut i april 2014. Sagt med andre ord: et langt forløb, og derfor...Læs mere >>
Kandidatstuderende i korledelse
Kandidatstuderende i korledelse Dennis Bang FickAf Dennis Bang Fick, organist og kantor i Løgumkloster Kirke   I august 2012 påbegyndte jeg kandidatuddannelsen i korledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium. Begrundelsen herfor var dels opfordring grundet min passion for direktion og kor, dels ønsket om at styrke mine kompetencer og udvide mine kvalifikationer. Her var så muligheden for at udvikle mine kompetencer inden for feltet i et professionelt miljø.   Uddannelsen var nyoprettet på DJM – men...Læs mere >>
”Ich bin ein Berliner”
”Ich bin ein Berliner”Kristian Krogsøe,af Kristian Krogsøe, domorganist i Aarhus   I 2002, da jeg havde studeret et år på Det Jyske Musikkonservatorium, blev institutionens 75 års jubilæum fejret. Jeg var på det tidspunkt 19 år, og 75 år virkede af meget. For en ung student i en ung universitetsby havde et 75 års jubilæum stor tyngde, og musikkonservatoriet havde da også en imponerende historie at fortælle – trods den, når alt kommer til alt,...Læs mere >>
Uddannelsestilbud
UddannelsestilbudMikael GarnæsDet Kongelige Danske Musikkonservatorium Man tilbyder såvel længere videreuddannelsesforløb som kortere, individuelt indrettede kurser.   Der er efteruddannelsestilbud i orgel-kunstspil (solistisk orgelspil) og orgel-kirkespil (liturgisk orgelspil), børnekorledelse og cembalo/continuospil. Korledelse har man ingen aktuelle planer om. Professor Bine Bryndorf fortæller dog, at hvis der er interesse, spørger hun gerne kordirektionslærer Alice Granum om tiltag på den front.   Derudover er alle masterclasses og andre tiltag åbne for alle. Kun konservatoriestuderende kan...Læs mere >>