Velkommen til DOKS
Skrevet af DOKS   

Hjemmesiden opdateres i øjeblikket! Tilmeldingsformular til årsmødet vil derfor først kunne findes på siden i starten af februar...!

 

Velkommen til DOKS

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) er den faglige organisation for konservatorieuddannede organister, kantorer samt kirkemusikskolelærere. Foreningen blev stiftet i 1905 og har siden arbejdet for at forbedre ansættelses- og lønvilkår for medlemmerne. DOKS er også en standsforening og arbejder for standens og medlemmernes individuelle interesser i kunstnerisk og ophavsretmæssig sammenhæng.

DOKS er ved at få udarbejdet en ny hjemmeside. Frem til slutningen af januar 2015 bliver kun Stillingsopslag og Organistbladet opdateret.

DOKS’s sekretariat er beliggende på Vesterbrogade i København.

Kontaktoplysninger til sekretariat samt Organistbladets redaktion findes her: KONTAKT-INFO

DOKSforside13.jpg

 
Vejledning til hjemmesiden

Denne hjemmeside ses bedst i browserne Firefox eller Google Chrome, men fungerer også i nyere udgaver af Internet Explorer. Klik på de pågældende browsernavne for at downloade seneste udgave til din computer.

Bemærk, at undermenuerne står vandret under hovedmenulinien.

For DOKS-medlemmer
DOKS-medlemmer kan logge ind i medlemssektionen ved at klikke på "Log ind" i højre hjørne. Der skal logges ind med medlemsnummer og bladkode.

Medlemsnummeret er det seks cifrede nummer der fremgår af betalingsoversigter fra Betalings Service i forbindelse med opkrævning af kontingent til DOKS.

Bladkoden står på bagsiden af dit tilsendte eksemplar af Organistbladet og består af 1-4 tal der er noteret på bagsiden lige ovenfor din adresse. Hvis du har mindre end fire cifre i din bladkode, skal du sætte nuller foran, således at din kode består fire cifre.
Medlemmer der ikke modtager Organistbladet med posten skal som kode benytte de sidste fire cifre i DOKS's telefonnummer, der er identiske med J. S. Bachs fødselsår.

Der gøres opmærksom på at det ikke er muligt at få oplyst medlemsnummer og bladkode ved henvendelse til sekretariatet.

Der logges af medlemssektionen ved at trykke på den åbne lås i højre hjørne eller via menupunktet LOG UD, der dukker op når man er logget ind.